NYHETER 2021-06-14

Ny introduktionskurs i avancerade terapier - ATMP

Vad kan du om ATMP? Nu har du chansen att lära dig grunderna om läkemedel för avancerade terapier och ta med svensk hälso- och sjukvård in i framtiden. ATMP är läkemedel för avancerad terapi och kan idag bota sjukdomar som många gånger kan vara dödliga.

DNA

Nu lanseras en grundkurs i avancerade terapier (ATMP) via Läkemedelsakademin. Tanken med kursen är att ge möjlighet till alla yrkesroller som kan komma i kontakt med avancerade terapier att förbättra sina kunskaper i ämnet. Kursen ges både på engelska och svenska.

Vad är ATMP?
I takt med att forskningen går framåt ökar möjligheterna för mer effektiva behandlingar. Sjukdomar som även kan vara dödliga kan behandlas av ATMP. Idag finns det bland annat godkända ATMP som kan med en engångsbehandling bota cancersjukdomar genom att patientens egna T-celler modifieras.

Stärka utvecklingen
I Sverige pågår det flera olika projekt inom läkemedel för avancerad terapi som ska hjälpa till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom ATMP. Tanken är att stärka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier.

Kursinformation
Introduktionskursen är kostnadsfri och helt webbaserad. Den tar cirka 15 minuter att genomföra och efter en kort kursutvärdering kan du ladda ned ditt kursdiplom.

Avancerade terapier hos Läkemedelsakademin

ATMP Sverige

Tillbaka till nyhetslistan