NYHETER 2021-07-07

Ny metod för att undersöka hjärnan kan ge tidigare upptäckt av demens

En ny metod för att undersöka hjärnans artärer kan öka vår förståelse för sjukdomar som stroke och Alzheimer.

Studier visar en koppling mellan artärstelhet och neurologiska sjukdomar bland äldre. Foto: Mostphotos

Artärstelhet i hjärnan är inblandad i en rad olika neurologiska sjukdomar bland äldre.

Tidigare studier har visat kopplingar mellan artärstelhet och skador på hjärnan. Men då har det handlat om artärer utanför hjärnan samt aorta.

Däremot har det saknats mätmetoder för att undersöka hjärnans artärer. Denna nya metod för att mäta pulsvågshastigheten på artärer i hjärnan skulle kunna användas för att öka vår förståelse för förhållandet mellan förändringar i kärlen och sjukdomar som orsakar demens genom att blodproppar eller blödningar stryper syretillförseln till hjärnan.

För att få fram pulsvågshastigheten på hjärnans artärer använde sig forskarna av en kombination av fyrdimensionell MRI av blodflödesdata, bildbehandling och matematisk modellering.

I studien ingick både yngre och äldre deltagare och mätmetoden visade sig vara känslig nog för att kunna urskilja en signifikant ökad pulsvågshastighet bland de äldre.

Studien ingår i ett doktorandprojekt av Cecilia Björnfot, medicinteknisk ingenjör vid Medicinsk teknik, Norrlands universitetssjukhus, och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism.

Tillbaka till nyhetslistan