Nyheter

05 nov 2019

Samband mellan byggnadsrelaterad ohälsa och utmattning

Ett hundratal medarbetare vid Norrlands universitetssjukhus har deltagit i en studie för att se varför vissa blir sjuka av inomhusmiljö och andra inte. Nu är den avslutad och några resultat är intressanta. – Personer med byggnadsrelaterad ohälsa ser ut att utveckla utmattningssyndrom mer än andra, säger Anna-Sara Claesson, docent i psykologi vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

01 nov 2019

Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation - RehabkompassenTM

En applikation som ska ge bättre bedömning av vårdbehov har tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus. Med hjälp av enkätsvar i 1177 vårdguiden ska vården kunna individanpassas och möjliggöra för patienten att följa sin egen hälsoutveckling.