Nyheter

13 maj 2020

Kliniskt stipendium till forskning om sorkfeber

Anne-Marie Fors Connolly, ST-läkare vid klinisk mikrobiologi, Norrlands universitetssjukhus, blir en av vinnarna av årets MIMS-Clinical Research Fellowship. Anne-Marie kommer att inrätta en translationell forskningsgrupp för att öka förståelsen kring sjukdomen sorkfeber.