Nyheter

22 okt 2020

Samarbetet mellan forskning och vård gynnar patienterna

Nu har ett första steg tagits för att stärka samarbetet mellan de forskande läkemedelsföretagen och den kliniska forskningen i norr. Kliniska prövningars betydelse för vården belystes från flera synvinklar.

15 okt 2020

Gelé i lungorna hos covidsjuka kan ge nyckel till nya behandlingar

Hos vissa patienter som avlidit i covid-19 har man funnit gelé i lungorna. Det påvisade Umeåforskare i en nyligen publicerad studie. Nu tittar man på olika behandlingar för att bromsa produktionen av gelén i kroppen.

07 okt 2020

Nobelpriset i kemi går till hedersdoktor i Umeå

Emmanuelle Charpentier, hedersdoktor vid Umeå universitet, får årets Nobelpris i kemi för upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – genteknikens skarpaste redskap. Förhoppningen är att verktyget ska kunna användas för att ta fram effektiva behandlingsmetoder vid allvarliga sjukdomar, som det inte finns behandlingsalternativ för i dagsläget.

06 okt 2020

Miljoner går till Umeåforskare

Fyra forskare i medicin, verksamma i Umeå, tilldelas sammanlagt 17,5 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.