NYHETER 2021-09-01

Nytt ansökningssystem hos etikprövningsmyndigheten

Den 23 september 2021 kl. 24.00 stänger det nuvarande ansökningssystemet för att den 4 oktober kl. 09.00 öppna det nya ansökningssystemet Ethix. Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till etikprövningsmyndigheten.

Måndag den 4 oktober planerar etikprövningsmyndigheten att driftsätta det nya ansökningssystemet. Systemet är utvecklat av Minso Solutions och är baserat på plattformen ResearchWeb. Det nya systemet har fått namnet Ethix.

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information som begärs i ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information som lämnas i ansökan. Det går alltså bra att utforma ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar under samma fråga i det nya formuläret. I Ethix kommer ansökan att signeras digitalt med hjälp av BankID av såväl ansvarig forskare som behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

Mer nformation om det nya ansökningssystemet finns på www.etikprovningsmyndigheten.se

Tillbaka till nyhetslistan