Projekt ska ge skjuts till innovationsidéer

Många bra idéer når aldrig längre än idéstadiet. Det ska projektet MT4North ändra på. Forskare i Umeå tittar nu på en modell för att förverkliga fler medicintekniska idéer.

Vägen från idé till verklighet ska bli enklare för medicintekniska innovatörer. Foto: Witthaya Prasongsin/Mostphotos

MT4North, som står för Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland, samlade i veckan projektledare för fem innovationsprojekt, samt forskare, innovatörer och investerare för att arbeta vidare på innovationsmodellen.

– Modellen fokuserar på att underlätta vidareutvecklingen av idéer i samverkan med företag, vård och akademi. Den gör processen enklare och består av en guide med information om vad som behöver göras och när, säger Anders Wåhlin, forskare vid Institutionen för strålningsvetenskaper och föreståndare för Centrum för medicinsk teknik och fysik på Umeå universitet (CMTF).

Några saker att beakta i idéarbetet är:

  • Hur ska projektet finansieras?
  • Varumärkesskydd.
  • Avtalsrätt
  • Patentstrategier
  • Uppfinnaravtal
  • Ägandeförhållanden
  • Risktagande

– I innovationsmodellen tas dessa aspekter upp och idéägaren görs varse om ungefär när i processen det kan vara lämpligt att börja arbeta med respektive fråga, säger Thomas Mejtoft, universitetslektor på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

En första version av modellen ska lanseras före sommaren.

Projektet är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten.

Tillbaka till nyhetslistan