Sorkfeber i Norrland kan rädda liv på andra sidan jorden

Tack vare norrlänningars sorkfeber kan det i framtiden bli möjligt att rädda livet på människor på andra sidan jordklotet. Nu startar ett internationellt forskningsprojekt som ska ta fram läkemedel mot dödliga virus som sprids mellan djur och människa.

Umeå universitet är enda lärosäte i Europa som deltar i projektet, där antikroppar mot sorkfeberviruset kan få en nyckelroll.

– Äntligen finns nu chansen till effektiv behandling mot ’Norrlands blödarfeber’. Som infektionsläkare har jag mött hundratals personer med sorkfeber, varav vissa blivit svårt sjuka och några avlidit. Det är patienter som ställt upp och möjliggjort vår forskning. Detta är ett tydligt exempel på hur samverkan mellan sjukvård och forskning lokalt kan leda till nya behandlingar globalt, säger Clas Ahlm, FOU-direktör vid Region Västerbotten och professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet.

Effektiv behandling saknas

Sorkfeber orsakas av hantaviruset Puumala. Idag saknas effektiv behandling mot sorkfeber, med viruset kan hjälpa till att skapa läkemedel mot andra virus. I projektet ska man programmera om antikroppar från kroppens svar på ett virus för att skapa läkemedel mot andra virus. De två virusgrupper som ingår i projektet, Krim-Kongo och hantavirus, orsakar båda blödarfeber och är klassificerade som högprioriterade kategori A-smittämnen.

– För forskning om den här gruppen av virus är sorkfeber på många sätt idealisk, eftersom Puumala-viruset har liknande struktur som de hantavirus som förekommer i Nord- och Sydamerika med en dödlighet uppemot 40 procent. Utgångspunkten är att kroppens immunförsvar vid sorkfeberinfektion i vissa fall även ska kunna bekämpa dessa dödliga hantavirus, säger Mattias Forsell, som leder den del av projektet som utförs vid Umeå universitet.

Projektet Prometheus leds av Albert Einstein College of Medicine i New York och engagerar ett tiotal institutioner och universitet. Projektet kommer att få upp till 22 miljoner dollar i anslag, av detta cirka 630 000 dollar, ungefär 6 miljoner kronor, till forskare vid Umeå universitet.

 

Tillbaka till nyhetslistan