Stöd för regionens motion om innovativa läkemedel

Region Västerbottens motion om nya affärsmodeller för innovativa läkemedel fick stöd på Sveriges Kommuner och Regioners kongress. Nu inleds arbete för att utveckla nya modeller för betalning.

Nya innovativa läkemedel, till exempel cell- och genterapi, kan vara till stor hjälp för människor med svåra, och ibland sällsynta och obotliga, sjukdomar. I dagsläget är det enbart regionerna som står för kostnaden för dessa läkemedel. Region Västerbottens motion tog upp behovet av att se över dagens system för prissättning, finansiering och betalning. Regionen ser att fler samhällsaktörer behöver ta gemensamt ansvar för att patienter i Sverige ska få tillgång till nya effektiva behandlingar.

 

Debattartikel: Har Sverige möjlighet att bota sällsynta sjukdomar eller ska vi tvingas säga till människor att de är för dyra?

Tillbaka till nyhetslistan