Clinical Trial Unit

Clinical Trial Unit, CTU, är en administrativ stödfunktion inom klinisk forskning.

Kontakta oss för ett första kostnadsfritt besök för kortare rådgivning via mailadress ctu@regionvasterbotten.se.

Våra tjänster

 • Ansökningar till Etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket
 • Ansökningar till Biobank och Strålskyddskommitté
 • Amälan till Personuppgiftsombud (PUL)
 • Anmälan till ClinicalTrials.gov
 • Projektledning och rådgivning
 • Studieprotokoll, Studierapporter, Årsrapporter
 • Case Report Forms (CRF)
 • Monitorering
 • Biverkningsrapport av SUSAR
 • Förmedla kontakt till statistiker
 • GCP-utbildning samt GCP-support
 • Support vid avtalsskrivning, exempelvis mellan klinik och läkemedelsföretag

Sprid gärna inofmationen om CTU till kollegor som kan ha intresse av stöd för gemomförandet av en klinisk studie. Vi kommer gärna ut och berättar om verksamheten t ex i samband med enhetsmöte eller ledningsgrupp.

Utbildningar

CTU erbjuder utbildningar på olika nivåer och för olika yrkeskategorier.

Utbildningar vid CTU

Nätverk för forskningssjuksköterskor

CTU anordnar regelbundet träffar för forskningssjuksköterkor och annan personal som arbetar med klinisk forskning.

Nätverk för forskningssjuksköterskor

Forum Norr 

CTU arbetar även regionalt inom ramen för den regionala satsningen ”Forum Norr – för klinisk forskning”. Via Forum Norr finns tillgängliga kliniska forskningscentra i Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund. Dessa enheter jobbar gemensamt i studier som omfattar mer än ett region och vi uppmuntrar nyttjandet av hela Norrland för att nå ett större patientunderlag.

Forum Norr

Anna Ramnemark Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum
E-post
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-311 43 96
Marja-Liisa Lammi Tavelin Strateg
E-post
marjaliisa.lammitavelin@regionvasterbotten.se
Telefon
070-201 27 64
Lisette Marjavaara Projektkoordinator
E-post
lisette.marjavaara@regionvasterbotten.se
Telefon
072 - 543 65 72
Kristina Öjbrandt Projektkoordinator
E-post
kristina.ojbrandt@regionvasterbotten.se
Telefon
072 - 526 43 96
Emma Wede Projektkoordinator
E-post
emma.wede@regionvasterbotten.se
Telefon
072 - 248 21 77
Sofie Grönlund Laboratorieinstruktör, PNA
E-post
sofie.gronlund@regionvasterbotten.se
Telefon
070 - 645 21 95
Mobil
07304444444
Adress:
analysgatan 1

Umeå
Ida Lundberg Projektkoordinatior
E-post
ida.v.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073 - 092 56 97