Utbildningar

Clinical Trial Unit anordnar årligen ett antal utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik.

En del av utbildningarna görs i samarbete med Umeå universitet. Även Registercentrum Norr har utbildningar som är relevanta för personer som bedriver klinisk forskningsverksamhet.

Introduktion Good Clinical Practice, GCP

Kursen ger översiktliga kunskaper i regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomomförande och avslutande av kliniska studier. Den anordnas två gånger årligen, endagsgrundkurs i Good Clinical Practice, GCP. Kursen ger översiktliga kunskaperna i regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomomförande och avslutande av kliniska studier. Kursen vänder sig till dem som har intresse av kliniska prövningar; prövare i kliniska läkemedelsstudier så som andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen. Även andra kliniska forskare och forskningspersonal är välkomna och har nytta av kursen. Efter genomförd kursdag får deltagarna ett kursintyg. Grundkursen hålls en gång under hösten (september-oktober) och en gång under våren (februari-mars).

Introduktion GCP via videolänk

Minst ett utbildningstillfälle per år ges också via videolänk till de övriga regionerna som ingår i Forum Norr; Norrbottens läns region, Regionen Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen.

Forskarutbildning i GCP (1 hp)

Ett av tillfällena ingår även i Umeå universitets forskarutbildningsprogram. Genomförd utbildning ger 1 högskolepoäng.

Forskarutbildningskurs

Fördjupningskurs i GCP

Arrangeras en gång om året (mars-april). Kursen vänder sig till personer som tidigare gått grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserade av att fördjupa sina kunskaper. Den kan lämpligt användas som en regelbunden uppdatering av GCP-kunskaperna. På grund av kursens interaktiva natur (workshops/gruppdiskussioner ingår) går den inte på video, men deltagare från de övriga regionerna i Forum Norr är välkomna att delta på plats i Umeå.

Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete (4,5 hp)

Forum Norr (via Clinical Trial Unit) koordinerar Umeå universitets forskarutbildningskurs ”Grundkurs i Good Clinical Practice (GCP) i kliniskt forskningsarbete”. Denna kurs består av en omfattande genomgång av GCP, ansökningsprocedurerna, registrering av studier, säkerhetsrapportering, lagar och förordningar under två dagar. Därefter ska studenterna göra ett hemmaarbete som sedan redovisas och kommenteras/godkänns under två dagar. Genomförd forskarutbildningskurs ger till 4,5 högskolepoäng.

Medicinsk fakultet, utbildning på forskarnivå

Forskarnivåkurs i registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister (2 hp)

Registercentrum Norr anordnar en gång årligen tillsammans med Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin (Epidemiologi och global hälsa) vid Umeå universitet en forskarutbildningskurs med särskild inriktning på kvalitetsregister, som en introduktionskurs i registerforskning. Kursen sträcker sig över fem dagar och ger 2 högskolepoäng.

Marja-Liisa Lammi Tavelin Strateg
E-post
marjaliisa.lammitavelin@regionvasterbotten.se
Telefon
070-201 27 64
Lisette Marjavaara Projektkoordinator
E-post
lisette.marjavaara@regionvasterbotten.se
Telefon
072 - 543 65 72