AI för diagnostik av öroninflammationer

I projektet eHear bidrar AIM North till att skapa ett system för mer träffsäker diagnostik av öroninflammationer.

Fredrik Öhberg vid AIM North med det smartphonebaserade systemet för diagnostisering av öroninflammation.

De har utvecklat ett smartphonebaserat system med en app, där man matar in bilder av trumhinnan som tagits med ett otoskop. Bilderna tolkas sedan med hjälp av AI och ger ett diagnosförslag.

Initiativtagaren till arbetet är Thorbjörn Lundberg, distriktsläkare vid Backens hälsocentral i Umeå och forskare vid Umeå universitet. Efter att ha varit delaktig i flera studier i Sydafrika kring bilddiagnostik vid öroninflammationer ville han skapa ett system anpassat för svensk primärvård. 

I projektet arbetar sjukhusingenjörerna Fredrik Öhberg, Marcus Karlsson och Marko Nygård samt interaktionsdesignern Karolina Jonzén från nätverket AIM North tillsammans med Thorbjörn Lundberg och Mimmi Werner, läkare på öron-näsa-halskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Hösten 2022 använde en läkarstudent appen i sitt T10-arbete vid Backens hälsocentral. Även om säsongen gjorde att patientunderlaget inte blev så stort som man önskat, kunde datamaterial till studien samlas in från 20 deltagare.

En doktorand i medicinsk teknik arbetar nu också i projektet med den tekniska lösningen och utvärderingen av den. Syftet är att förbättra AI-nätverket för att göra bättre bedömningar. För att göra systemet ännu bättre ska man kunna lägga till ljud och symtom i bedömningsunderlaget, och senare även videoklipp.

– Alla inom AIM North har en grundläggande kunskap om anatomi och fysiologi, vilket är nödvändigt för att kunna ha en fungerande kommunikation i de tvärvetenskapliga team som bildas när projekt startas upp hos oss, förklarar Fredrik Öhberg.

Bland kliniker är det väldigt uppskattat att få det stödet och möjlighet att komma vidare.

– Jag som inte själv kan AI har fått jättebra hjälp och har många gånger blivit förvånad över hur snabbt de utvecklat teknik som löser en uppgift, berättar Thorbjörn Lundberg. 

Utvecklingsarbetet fortsätter också med att ta fram ett otoskop som kopplas direkt till en smartphone och använda dess integrerade kamera, vilket ger höge bildupplösning än tidigare. Man har också planer på att utveckla en adapter som kan kopplas på den vanligaste modellen av otoskop som finns i regionen, för att systemet ska kunna användas på fler ställen med befintlig utrustning och teknik så lång det är möjligt.

För att en medicinteknisk produkt ska CE-märkas och få börja användas, behöver man kunna visa på dess prestanda, i detta fall hur noggrann diagnos som systemet ger. Om ett AI-nätverk tränas om bryts CE-märkningen, vilket kan vara en utmaning med AI, men även på detta område bidrar AIM North med kunskap.