Umeåforskare får miljonanslag från Hjärt-Lungfonden

Fonden har beslutat att dela ut 7,3 miljoner kronor i anslag till forskare i Umeå. Pengar som kommer från det senaste årets insamling.

Karin Wadell (till vänster) är en av de forskare som tilldelas pengar från Hjärt-Lungfonden. Foto: Mattias Pettersson

Det är totalt 18 anslag till forskning om hjärta, kärl och lungor som går till Umeå. De fem största enskilda går till:

Anders Blomberg, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor i lungmedicin, för forskning med målet att hitta biomarkörer i blodet med ett diagnostiskt och prognostiskt värde för patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Annika Rydberg, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus oh professor i barnkardiologi, för forskning med målet att förebygga komplikationer och förbättra prognosen för barn med enkammarhjärta.

Bengt Johansson, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och professor inom folkhälsa och klinisk medicin, för forskning med målet att öka livskvaliteten hos medelålders och äldre människor som lever med ett medfött hjärtfel.

Karin Wadell, fysioterapeut vid Norrlands universitetssjukhus och professor inom samhällsmedicin och rehabilitering, för forskning om lungrehabilitering med hjälp av en så kallad KOL-app. Den ska hjälpa till att öka KOL-patienters fysiska förmåga, aktivitetsnivå och livskvalitet.

Karl Franklin, docent i kirurgi och lungmedicin vid Umeå universitet, för forskning om sömnapné med målet att minska de komplikationer som kan uppstå efter en operation.

Fakta hjärt-kärlsjukdom

I Sverige lever cirka 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Över 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, vilket är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.
De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

Fakta lungsjukdom

  • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL.
  • Minst 600 000 människor i Sverige har sömnapné, som huvudsakligen drabbar luftvägarna.  
  • Sjukdomar i andningsorganen orsakar 8 procent av alla dödsfall i Sverige.

Källa: Hjärt-Lungfonden

 

Tillbaka till nyhetslistan