NYHETER 2019-10-02

Världsledande inom deep brain stimulation

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedrivs världsledande forskning och behandling med deep brain stimulation, DBS. Genom att stimulera hjärnan med en inopererad elektrod blockeras störande signaler och sjukdomar. Det kan innebära lindring för patienter som lider av till exempel Parkinsons sjukdom eller depression.

En stereotaktisk ram ger neurokirurgen mätpunkter för att orientera sig i hjärnan. Foto: Edel Photo

Article in English

Metoden bygger på stereotaktisk funktionell neurokirurgi, där en så kallad stereotaktisk ram fixerar patientens huvud under operationen och ger neurokirurgen mätpunkter för att orientera sig i hjärnan. Stereotaktisk funktionell neurokirurgi är ett av Norrlands universitetssjukhus profilområden.

Blockerar störningarna

– Förenklat handlar det om att hitta exakt det område som orsakar de sjukliga aktiviteterna i hjärnan. När vi gjort det kan vi genom att operera in en elektrod framgångsrikt blockera störningarna med en nervstimulator, en så kallad neuropacemaker, förklarar Patric Blomstedt, professor i stereotaktiskt funktionell neurokirurgi och en av de ledande specialisterna i världen som utför Deep Brain Stimulation.

Började i Umeå

DBS-enheten vid Norrlands universitetssjukhus och Neuro-huvud-halscentrum i Umeå genomför cirka 40 operationer per år och har under åren behandlat närmare 600 patienter med olika sjukdomar och symptom. Enhetens medarbetare har publicerat drygt 250 vetenskapliga arbeten och sex doktorsavhandlingar i ämnet stereotaktisk funktionell neurokirurgi.

– Den moderna utvecklingen av stereotaktisk funktionell neurokirurgi startade i Umeå i början 1990-talet och enheten är idag ett av världens mest kända centra när det gäller DBS och vi har i dag ett gott internationellt samarbete, säger Patric Blomstedt.

Skräddarsydd behandling

Metoden Deep Brain Stimulation är idag en etablerad behandling för allt från Parkinsons sjukdom, ärftlig tremor, det vill säga skakningar i händerna och andra rörelsestörningar, samt vissa former av smärta. Enheten genomför också studier när det gäller DBS-behandling av depression, tvångssyndrom, Tourettes syndrom, epilepsi, Hortons huvudvärk och demens.

– Vi är drivande i jakten på metoder att hitta bästa målområdena för olika tillstånd. Sedan gör vi en noggrann diagnos och skräddarsyr behandlingen efter patientens symtom och tillstånd, säger Patric Blomstedt.

Patienter med neurologiska symptom kan via remiss söka sig till DBS-enheten, där de möts av specialutbildad personal som bedömer om behandling med DBS kan vara aktuell. Vissa tillstånd och symptom lämpar sig bättre för medicinsk behandling, medan det i andra fall kan vara just DBS som är den bästa behandlingsmetoden.

Atlas över hjärnan

Det exakta läget för elektroden kartläggs genom att undersöka hjärnan med datortomografi och magnetröntgen. Informationen sätts därefter samman till en karta över en liten del av hjärnan.

DBS-enhetens uppgift är bland annat att anatomiskt identifiera målet och rita en atlas över hur ström påverkar olika strukturer i hjärnan. Med det utvecklas precisionen så att kirurgen vet exakt var stimulansen är mest effektiv och ger minst biverkningar.

– En av fördelarna med DBS är att det är en reversibel metod, vid eventuella biverkningar kan man antingen avbryta stimuleringen eller vid behov ta bort elektroden, förklarar Patric Blomstedt.

Störst i Sverige

Enheten vid Norrlands universitetssjukhus är den största DBS-verksamheten i Sverige och en av de ledande i världen. De kliniska resultaten är mycket goda och forskningen omfattande. Den breda erfarenheten av olika diagnoser och målområden har gett enheten ett internationellt gott anseende.

Förfinad teknik

DBS-enheten deltar också i ett EU-projekt för att ytterligare förfina tekniken som bland annat handlar om att ta fram en ny generation elektroder som med precision formar ett elektriskt fält.

Mer information: Patric Blomstedt, professor i stereotaktiskt funktionell neurokirurgi och överläkare vid DBS-enheten, Norrlands universitetssjukhus, 070-230 82 06

 

 

Tillbaka till nyhetslistan