NYHETER 2023-04-21

Fortfarande möjligt att få en påfyllnadsdos i vår

Från och med juni kommer möjligheten att vaccinera sig mot covid-19 vara kraftigt begränsad tills det är dags för höstens påfyllnadsdos. Region Västerbotten vill därför påminna de som rekommenderas en påfyllnadsdos i vår att vaccinera sig medan det fortfarande är möjligt.

Smittskyddsläkare Maria Marklund och vaccinationssamordnare Ronny Lestander.
Smittskyddsläkare Maria Marklund och vaccinationssamordnare Ronny Lestander. Foto: Sofia A Johansson

– I sommar kommer hälsocentralerna inte ha samma möjlighet att vaccinera. Därför kommer vaccinationerna med vårens påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 huvudsakligen pågå till och med den sista maj, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten. 

En påfyllnadsdos i vår rekommenderas till alla som är 80 år eller äldre samt till de som bor på särskilda boenden för äldre. De som bor på särskilda boenden för äldre vaccineras i samarbete med länets kommuner. 

Det är också möjligt att få en påfyllnadsdos i vår om man är 65–79 år eller är 18 år eller äldre och har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Man kan vaccinera sig när det har gått minst sex månader sedan den senaste dosen. 

Vill påminna om vaccination 

Sedan den 1 mars har 30 procent av alla som är 80 år eller äldre i länet vaccinerat sig med en påfyllnadsdos. 

– Vi ser att det inte är samma intresse som vid tidigare doser, vilket vi tror beror på en vaccinationströtthet hos befolkningen och att smittspridningen är relativt låg just nu. Men vi vill ändå påminna de som rekommenderas vaccination att vaccinera sig nu medan det fortfarande är möjligt, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

Till hösten rekommenderas vaccination mot covid-19 till en bredare grupp. Förhoppningen är att höstens vaccindos kan ges i samband med vaccinationen mot influensa, som rekommenderas till ungefär samma grupper. 

Boka tid eller kom på drop in 

Alla som är 65 år eller äldre kan boka tid på webbplatsen 1177.se. De som är yngre eller som inte har möjlighet att boka tid på nätet kan boka tid genom att ringa till en hälsocentral. Det kan också finnas drop in på vissa orter. 

 

Tillbaka till nyhetslistan