NYHETER 2022-12-19

Fortsatt hög smittspridning inför jul

Smittspridningen av olika luftvägsvirus är fortsatt hög i Västerbottens län. Till helgen är det jul, och då är det viktigt att vara frisk när man träffar sina närstående.

Maria Marklund, smittskyddsläkare.
Smittskyddsläkare Maria Marklund. Foto: Sofia Johansson

– Smittspridningen av covid-19 och influensa är fortfarande på en hög nivå, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Under föregående vecka konstaterades 118 fall av influensa, en ökning jämfört med 101 fall veckan innan. Antalet fall av covid-19 minskade något, från 304 till 249. Smittspridningen av RS-virus ligger på ungefär samma nivå som veckan innan. 11 fall bekräftades, varav flera var hos äldre personer.

Jämfört med tidigare år har smittspridningen av influensa och startat tidigt. Nationellt var det också en tidig start för säsongen för RS-virus, med en hög spridning i många delar av landet. Västerbotten ser ännu inte den dramatiska ökning av antalet fall av RS-virus som ses i många andra regioner.

Fortfarande möjligt att vaccinera sig

Under jul och nyår kommer möjligheterna till vaccination att vara begränsade, men det finns fortfarande möjlighet att vaccinera sig den här veckan.

– Det bästa sättet att skydda sig från att bli allvarligt sjuk i influensa och covid-19 är att vaccinera sig. Om man inte har vaccinerat sig mot influensa eller tagit alla doser vaccin mot covid-19 som man rekommenderas så finns fortfarande möjlighet att vaccinera sig innan jul på flera håll i länet. Vi har god tillgång till vaccin, säger Maria Marklund.

I dagsläget har 78 procent av alla som är 65 år eller äldre tagit en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 i höst och 64 procent har vaccinerat sig mot influensa. Region Västerbottens mål är att minst 75 procent av alla som är 65 år eller äldre ska ha vaccinerat sig mot influensa.

Undvik att bli sjuk i jul

– Vi är många som ser framemot att träffa våra nära och kära igen i jul. Jag hoppas att så många som möjligt får vara friska, så att man kan träffa släkt och vänner, säger Maria Marklund.

Det finns flera saker som man kan göra för att minska risken att bli sjuk. Råden gäller för alla luftvägsinfektioner.

–  Vi blev ju väldigt drillade i det här under pandemin, men det kan vara bra att påminna. Tvätta händerna ofta och regelbundet, undvik att röra vid ögon, näsa och mun och träffa inte personer som du vet är sjuka, säger Maria Marklund.

Om man blir sjuk bör man inte träffa andra. Hosta och nys i armveck samt tvätta händerna noga och ofta för att minska risken att sprida smittan vidare till andra personer i hushållet. Nässprej och receptfria läkemedel kan hjälpa för att lindra besvären. Fler råd finns på 1177.se.

Tillbaka till nyhetslistan