NYHETER 2021-03-01

Fortsatt mycket viktigt att bromsa smittspridningen i hela länet

Det är en mycket hög smittspridning i länet. 1 156 personer bekräftades med covid-19 under vecka 8 i Västerbotten. Resultatet visar något färre fall i Skellefteåområdet och en större minskning i Lycksele och södra Lappland men med en ökning av positiva fall i Umeåområdet.

Under förra veckan testades färre personer positivt för covid-19 i Västerbotten. Sammanlagt var 1 156 testresultat positiva jämfört med veckan innan som visade på 1 270 positiva svar.

– Vi har en hög andel av den brittiska virusvarianten och det bidrar påtagligt till smittspridningen i länet, informerar smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Under vecka 8 bekräftades 537 fall i Skellefteåområdet och drygt 300 fall i både södra Lappland och Umeåområdet.

Intensiv smittspårning

Sedan den 9 februari gäller skärpta regionala rekommendationer i Västerbotten.

– Vi behöver bromsa smittspridningen överallt. Rekommendationerna har effekt om vi följer dom och vi måste fortsätta på den vägen, säger Stephan Stenmark.

Smittspårningen är fortsatt mycket intensiv och nu smittspårar Region Västerbotten redan från 48 timmar innan symtomen visat sig för att identifiera nära kontakter. Förra veckan analyserades 15 818 prover där 7,5 procent visade på ett positivt testresultat. Smittspårningen visar att de flesta fallen smittats på arbetsplatser inklusive skolor, inom familjer och i sociala privata sammanhang.

– För närvarande rekommenderas även att alla barn i ett hushåll ska stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola, berättar Stephan Stenmark.

Rekommendationer för alla i Västerbotten

– Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19, informerar Stephan Stenmark.

För alla i Västerbotten gäller följande rekommendationer:

Umgås med få människor
Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd.

Undvik platser om det är risk för trängsel.
Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker.

Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt.

Gör inga onödiga resor.
Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

Använd munskydd i kollektivtrafiken.
Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och veckans alla dagar.

Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö.
Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd.

Tillbaka till nyhetslistan