NYHETER 2020-11-19

Fortsatt skärpta råd för att bromsa smittspridning

Efter ett antal veckor med en ökad andel personer som testat positivt för covid-19 i Västerbotten minskar takten i smittspridningen en aning, främst i Umeå och södra Lappland. Men smittskyddsläkare Stephan Stenmark betonar att det absolut inte är läge att slappna av. – Den kraftiga ökningstakt vi hade förra veckan har mattats av något, men det är fortfarande oroande med den höga andelen smittade. Vi måste alla se till att följa de skärpta råd som gäller i länet, säger han.

Under förra veckan testades 13 112 personer, jämfört med 10 653 veckan innan, och 683 personer konstaterades smittade av covid-19. Men trots det ökande antalet tester och påträffade fall, minskade andelen smittade procentuellt från 6,2 procent till 5,4 procent.

Råden gäller fortfarande

– Även om det ser ut som om en inbromsning sker och att ökningstakten minskar är det fortsatt ett mycket allvarligt läge. De skärpta råden om att undvika att umgås med andra, inte resa, inte besöka allmänna platser och inte gå på evenemang och aktiviteter gäller i allra högsta grad fortfarande, säger Stephan Stenmark.

– Vi ser att många runt om i länet tar sitt ansvar och håller avstånd. För det handlar om just detta; om vi bara umgås med de närmaste och minskar antalet människor vi fysiskt träffar kan alla hjälpas åt att bromsa smittspridningen, säger han.

Just nu är det 3 059 personer bekräftat smittade av covid-19 i Västerbotten och 16 av dessa vårdas på något av länets sjukhus eller sjukstugor, varav två på intensivvårdsavdelning.

Ytterligare en person vid ett korttidsboende i Umeå har avlidit till följa av covid-19 och det totala antalet avlidna sedan pandemin började är nu 34.

Provtagning vid symtom

Provtagning vid misstänkt smitta av covid-19 i Västerbotten är hög och både provtagningskapaciteten och möjligheten att smittspåra är fortsatt begränsad. När det gäller provtagning är det därför samma förhållningsregler som gäller.

– Det är endast personer som haft symptom under ett dygn eller de som uppmanats testa sig via smittspårning som ska ta prov, säger Stephan Stenmark.

Brist på influensavaccin

Som Region Västerbotten tidigare meddelat är det brist på influensavaccin och några hälsocentraler har avslutat vaccinationen. Kvarvarande doser prioriteras nu till de som riskerar bli svårast sjuka av influensa. På 1177.se/hitta-vard (https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/) finns information om vad som gäller på din hälsocentral.

– Västerbotten har i år fått en större mängd vaccin än vanligt, men fler har också velat vaccinera sig. Bristen på vaccin beror på hög efterfrågan i hela världen, säger Stephan Stenmark.

Vid smitta i familjen

Från och med denna vecka gäller också nya regler när det finns någon med konstaterad covid-19 i familjen. Alla ska stanna hemma oavsett ålder, även om du inte har symtom. Grundregeln är att du stannar hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Är du då fortsatt symtomfri kan du återgå till din verksamhet.

Om du som bor med någon som har covid-19 och själv får symtom bör du lämna prov. Barn 0–5 år provtas dock bara efter bedömning av läkare.

Mer information om provtagning finns på 1177.se/covid19-prov.

Webbtidbokning av barn i Skellefteå

För barn 6–12 år listade på hälsocentraler i Skellefteå bokar man nu tid för provtagning genom att logga in på 1177.se. Provtagningen sker på samma plats som tidigare och förälder eller vårdnadshavare ska fortsatt registrera provet.

Från och med imorgon, torsdag 18 november, ska prover lämnas i ett brevinkast vid entrédörr 1 vid Skellefteås centrala provtagningsverksamhet i byggnad 110 vid lasarettet. Det är öppet mellan kl. 8 och 16 måndag-fredag. På måndag 23 november öppnar ytterligare en provutlämning för samtliga personalkategorier, vuxna och barn från 13 år i entrédörr 2, samma byggnad. Utlämningen är öppen måndag-fredag kl. 8-12 och 13–16.

– Vi gör nu ett antal förändringar kring den centrala provtagningsverksamheten i Skellefteå för att minska risken för köbildning och öka tillgängligheten för invånarna, säger Carina Jacobsson, ansvarig för provtagningsverksamheten i Skellefteå.

Aktuell information om egenprovtagning för covid-19 i länet finns på 1177.se/egenprovtagning.

Tillbaka till nyhetslistan