NYHETER 2021-01-25

Fortsatt stabilisering av covid-19 i Västerbotten

– Vi ser en fortsatt stabilisering av antalet fall när vi summerar föregående vecka. Sammanlagt bekräftades 393 personer med covid-19 i Västerbotten och vi analyserade totalt 6 300 tester, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Förra veckan var 6,0 procent av de analyserades testerna positiva i länet. 393 test visade positivt av totalt 6 300 analyserade prover.

– Det är ungefär 10 fall mindre än veckan innan och det är fortfarande flest fall bland personer mellan 19 och 39 år. Smittspårningen i samhället visar att de flesta smittats i familjer och i sociala privata sammanhang, precis som tidigare, informerar Stephan Stenmark.

Smittspårningen visar också att det är en stabil fördelning av bekräftade fall över länet, och att det är färre fall än tidigare bland personer som arbetar inom vård och omsorg.

34 personer vårdas just nu på sjukhus och 4 av dessa på en intensivvårdsavdelning. Sammanlagt har sedan pandemins start 10 083 personer testats positivt och 115 personer har avlidit.

Färre doser än förväntat

Beskedet om att de volymer av vaccin som kommer att levereras till EU de kommande veckorna är mindre än som först meddelats påverkar även fördelningen till Västerbotten.

– Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, men detta innebär på kort sikt att vaccineringen under fas 1 och 2 påverkas, berättar Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Förändringen rör personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Vaccinering av dessa kommer att ta pågå under längre period än beräknat.

– Detta innebär troligtvis också att vaccinering av personer som tillhör fas 2, det vill säga personer som är 70 år och äldre, vuxna som får insatser enligt LSS, vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare kommer att starta senare än vad vi först räknat med, berättar Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Region Västerbotten vidtar åtgärder

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och att undvika kontakt med andra.

Region Västerbotten införde omedelbart extra åtgärder sedan nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts i flera länder. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten motsvarande rekommendationer för personer som varit Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

– I syfte att tidigt upptäcka och hindra spridning i vård och omsorg av nya högriskvarianter av viruset har vi på Vårdhygien tagit fram en ny rutin som gäller för patienter i Region Västerbotten och vårdtagare hos kommunerna. De som ska följa rutinen är anställda och studerande inom Region Västerbotten samt kommunal vård och omsorg i Västerbotten, berättar Anders Johansson, överläkare på Vårdhygien.

Vårdhygien Västerbotten informerar också om arbetsgivarens ansvar.

– Vård och omsorg är miljöer som är särskilt viktiga att skydda från spridning av de nya varianterna av virus. Personal som vistats i något av de utpekade länderna de senaste 14 dagarna ska testas och ha möjlighet att antingen jobba hemifrån eller stanna hemma under 7 dagar efter hemkomsten oavsett om de har symtom eller inte, berättar Anders Johansson och förtydligar att detta dessutom gäller om personalen någon gång delat hushåll med en person som rest till Sverige från något av de utpekade länderna under samma period.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan