Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​En dag för ökad samverkanskompetens

För att möta de utmaningar som dagens välfärdssamhälle medför är tillit och en fungerande samverkan mellan professioner en förutsättning. Onsdagen den 29 november arrangerar FoU Välfärd en dag om samverkan och tillit, kopplad till Uppdrag psykisk hälsa och RCPH –regionalt centrum för psykisk hälsa.

– Samverkan är något som är så meningsfull och självklar då den fungerar men så svår att få till om man inte känner att man litar på varandra, säger Annika Nordström, Chef FoU Välfärd, Region Västerbotten.

Tillit och förtroende mellan samverkansparter har stor betydelse för en fungerande samverkan, liksom tydligt syfte och struktur. På samma gång som samverkan upplevs som något självklart och nödvändigt, så är det ofta inom detta område som det brister.

För att möta individers komplexa behov och de utmaningar som dagens välfärdssamhälle medför är en fungerande samverkan mellan professioner, organisationer, chefer, politiker, medarbetare, samhällsaktörer och medborgare en förutsättning.

Konferensdagen syftar till att belysa olika aspekter av samverkan och tillit, i syfte att bidra till en samlad och ökad samverkanskompetens. Under dagen kommer ett 40-tal chefer och personer med strategiska positioner inom kommuner och landsting att få lyssna till några av landets auktoriteter rörande samverkan och tillit.

Anna Lilja Qvarlander, SKL, kommer att redogöra för den nya nationella strukturen för kunskapsstyrning. Laura Hartman, ordförande i den nationella Tillitsdelegationen, berättar om resultat från utredningen vars syfte är ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och välfärdstjänsterna. Runo Axelsson, professor i health management, och Susanna Bihari Axelsson, psykolog, kommer under eftermiddagen att ur olika vinklar belysasamverkan – för utveckling av hälsa och välfärd”.

Program: hittar du här
Tid:
Onsdag 29 november 2017, kl.9.30-15.45
Plats: Elite Hotel Mimer, Umeå

Press inbjuds att närvara under dagen.

För mer information

Annika Nordström, Chef FoU Välfärd, Region Västerbotten
072-526 75 32, annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

29 november, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer