Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​En dag med fokus på socialtjänst i glesbygd

Torsdag den 30 november arrangeras en dag med fokus på de små kommunernas särskilda förutsättningar inom socialtjänstens IFO, i Storuman. Under dagen medverkar bl.a. Margareta Winberg, regeringens utsedda ordförande för översynen av Socialtjänstlagen, Camilla Sköld, utredningssekreterare. Pia Sjögren, frilansjournalist, är moderator för dagen.

– Socialsekreterare i små glesbygdskommuner har oftast att hantera alla typer av ärenden och täcka breda kompetensområden, vilket innebär särskilda utmaningar, säger Annika Nordström, forskningsledare för GINO-projektet.

Ett 50-tal deltagare från länets åtta inlandskommuner kommer under eftermiddagen att få möjlighet att ta del av tankarna bakom utredningen och ge input till densamma ur ett glesbygdsperspektiv.

Under dagen ges även möjlighet att diskutera pågående översyn av socialtjänstlagen med Margareta Winberg och Camilla Sköld från regeringskansliet.

Under förmiddagen kommer de särskilda förutsättningarna för socialtjänst i glesbygd att belysas. Alternativa arbetssätt, välfärdsteknologi inom socialtjänst och att vara generalist i relation till specialist är områden som kommer att tas upp. Socialtjänstens användningsområden och nytta av de virtuella samhällsrummen som GMC (Glesbygdsmedicinskt centrum) utvecklar kommer också att diskuteras.

Dagen arrangeras inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet GINO, med fokus på socialtjänstens individ- och familjeomsorg inom Region 8.

Program: hittar du här
Tid:
torsdag 30 november 2017 kl.10-15
Plats: Folkets hus, Storuman

Press inbjuds att närvara under dagen.

För mer information

Annika Nordström, Chef FoU Välfärd, Region Västerbotten
072-526 75 32, annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, Kommunikatör, Region Västerbotten
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Skriv ut

30 november, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer