Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2013-09-17 Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö

Välkomna till en första temadag om ”glesbygdens förutsättningar”

Målgrupp: Kommun- och landstingspolitiker, chefer och tjänstemän/personal vid kommunernas skolor/elevhälsa, socialtjänst, samhällsplanering, Storumans, Malås och Doroteas sjukstugor inkl MVC/BVC, psykiatriska öppenvården, polisen, kyrkan och andra intresserade i de tre kommunerna

Projektet syftar till att identifiera och analysera de särskilda faktorer som en mindre kommun har att förhålla sig till för att uppmärksamma, strukturerat samtala, stötta och på annat sätt arbeta med familjer och barn i riskmiljö. Fokus ligger på barn där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrarna – där samarbete mellan olika instanser är av särskilt värde.

De kommuner som har erbjudits och tackat ja till att vara med som representanter för länets och också för landets små kommuner är Dorotea, Malå och Storuman.

Efter vårens uppstartsperiod kommer projektet att gå in i en mer aktiv fas under hösten 2013 till december 2014. Förutom kartläggningar av organisation, samverkansformer, överenskommelser m m i kommunerna, kommer intervjuer/enkäter att riktas till nyckelpersoner för att fånga den kunskap som inte finns dokumenterad. Vidare genomförs en utbildning i metoden ”Föra barnen på tal”, vars implementering kommer att följas. Genom projektets referensgrupp där representanter från socialtjänst, skola/elevvård, hälso- och sjukvården, Glesbygdsmedicinskt center (GMC) ingår kommer andra aktiviteter fortlöpande planeras.

Välkomna till en första temadag om ”glesbygdens förutsättningar”

Målgrupp: Kommun- och landstingspolitiker, chefer och tjänstemän/personal vid kommunernas skolor/elevhälsa, socialtjänst, samhällsplanering, Storumans, Malås och Doroteas sjukstugor inkl MVC/BVC, psykiatriska öppenvården, polisen, kyrkan och andra intresserade i de tre kommunerna

Medverkande: Urban Janlert, professor i epidemiologi och folkhälsa, UmU, Lars Dahlgren, professor emeritus i sociologi, Annika Nordström, forskningsledare, Västerbotten FoU, Peter Berggren, chef Glesbygdscentrum (GMC), Storuman.

Skriv ut
7 augusti, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer