Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-01-23 Kunskap och beslutsfattande

Varje dag fattas hundratals beslut av chefer och politiker inom offentlig förvaltning i länet.

Dessa beslut berör i stort och smått, kortsiktigt och långsiktigt, områden som påverkar medborgarnas förutsättningar till ett gott liv, anställdas arbetssituation, verksamhetens kvalitet, utveckling, villkor och resultat. Styrdokument, målbeskrivningar, prestationskrav, registerdata m m finns till grund för beslut, men hur hanteras den kunskap som finns att tillgå?
Denna dag avser att belysa kunskap och beslut ur olika perspektiv
Västerbottens-Kurirens politiske chefsredaktör Ola Nordebo, kommer att som reflekterande moderator lotsa deltagarna genom programmet som inrymmer både ett idéhistoriskt perspektiv på kunskap, ett pass om att styra och styras, vidare problematiseras new public management och prestationsbaserade ersättningar som verktyg för ledning och styrning, och avslutningsvis belyses etiska dilemman i beslutsfattande.
Målgrupp: Dagen riktar sig till chefer på ledningsnivå inom socialtjänst och landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas utvecklingsledare samt personal inom landstingets stabsfunktioner. Vidare till politiker i socialnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd och FoP-nämnderna samt forskare och lärare inom området social välfärd, vård och omsorg vid Umeå Universitet
Skriv ut
14 november, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Tid: Torsdagen den 23 januari 2014, kl 9.30-15.30 (kaffe o smörgås från 9.00)
    Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum, Umeå, med lunch på Sävargården
    Kostnad: 800 kronor (exkl moms)
    Anmälan: senast den 13 december 2013 : http://korta.nu/kunskap-och-beslut
    Antalet platser är begränsat.

Kommentarer