Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-05-07 – Lokalt anpassad uppföljning

FoU Välfärd inbjuder till en dag om lokalt anpassad uppföljning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

Lokalt anpassad uppföljning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

FoU Välfärd inbjuder till en dag med fokus på att stärka en evidensbaserad praktik genom uppföljning på individ- och verksamhetsnivå. Dagen bjuder på föreläsningar och seminarier om olika uppföljningsmetoder och organisatoriska förutsättningar.

 

VALBARA SEMINARIER

ORS/SRS

Ett instrument för uppföljning som bygger på brukarens direkta medverkan i behandlingsarbetet. Tillsammans med brukaren kan vi skapa goda resultat! Roger Marklund och Ulla Spång – Rådgivningen Oden, Skellefteå Kommun

ASI 

Ett instrument för utredning och uppföljning i missbruksvården på individ och gruppnivå. Jenny Åkerlund och Eva Book – Socialtjänsten, Skellefteå Kommun

Kvalitetsregister 

Hur kan man arbeta med nationella kvalitetsregister i äldreomsorgen? Åsa Bygdeson – utvecklingsledare FoU, Region Västerbotten David Johansson – verksamhetsutvecklare, Skellefteå Kommun

Öppna Jämförelser 

Erfarenheter av att arbeta med Öppna Jämförelser i hela socialtjänsten, och förutsättningarna som krävs för att få nytta av dem. Lis Palm – FoU-strateg/plattformsledare EBP, Fyrbodals kommunalförbund

 

PROGRAM

09.30 Kaffe, smörgås och mingel

10.00 Inledning. Marie Ernestad – Chef FoU Välfärd, Region Västerbotten

10.15 

LOKE – Lokal Evidens. En modell för uppföljning av insatser med fokus på verksamhetsutveckling. Modellen innebär att man kontinuerligt och systematiskt följer upp insatser utifrån en verksamhetsidé; tänkt målgrupp, tänkta insatser och tänkta resultat. Jan Hjelte – Forskningsledare, Umeå kommun

LOKE Norna. Norna är en praktisk förlängning av LOKE och ett exempel på ett fritt verksamhetssystem som ger möjlighet till uppföljning på klient- och verksamhetsnivå. Daniel Örnberg och Linda Burén – Metodutvecklare, Umeå Kommun

Lokal uppföljning och organisatoriska villkor Organisatoriska förutsättningar av betydelse. Jan Hjelte

12.00 Lunch

13.00 Seminariepass 1. Eftermiddagen består av två seminariepass där du har möjlighet att välja två av de fyra seminarier som presenteras ovan.

14.00 Kaffe

14.30 Seminariepass 2

15.30 Slut på dagen

Skriv ut

21 mars, 2014 |
Helen Bäckman
Helen Bäckman
 • MÅLGRUPP: Chefer, utvecklingsledare, verksamhetsansvariga och personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt övriga intresserade av uppföljnings- och utvärderingsfrågor.

  TID: Onsdagen den 7 maj, kl 10.00 - 15.30

  PLATS: Medlefors folkhögskola, Skellefteå

  KOSTNAD: Kostnad för dagen (inkl. all förtäring) är 300 kr (exkl moms).

  ANMÄLAN: Anmälan görs via http://korta.nu/lokalt-anpassad-uppfoljning senast den 4 april!

  Länets FoU-ombud träffas redan dagen innan och anmäler sig via en annan länk. Se utskickat mail.

Kommentarer