Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-05-15 – Nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014

 Inbjudan till ett seminarium om nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. 

 

INBJUDAN 

till ett seminarium om

Nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 

Riktlinjerna rörande missbruks- och beroendevård från 2007 var de första som både riktade sig till kommuner och till landsting. Dessa riktlinjer har nu uppdaterats baserat på aktuell forskning, utökats till att även inkludera ungdomar och vidare har prioriteringar införts.

Riktlinjerna är framtagna för att vara ett stöd för ledning och styrning.

Under våren 2014 genomförs seminarier i hela landet där de preliminära riktlinjerna presenteras och diskuteras utifrån den gap-analys som arbetsgrupper i länen genomfört. Socialstyrelsens representanter finns med under dagen för inhämtande av åsikter.

Seminariet är gemensamt för Norrbottens och Västerbottens län.

 

PROGRAM 

Expolaris kongresscenter, Skellefteå

9.30 Registrering – kaffe och smörgås

10.00 Inledning och målsättning med dagen 

Annika Nordström/Harald Segerstedt 

10.15 Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 

Presentation av riktlinjearbetet och centrala rekommendationer.

Maria Branting, utredare, Socialstyrelsen 

Sven Andréasson, professor, överläkare, Karolinska institutet 

Agneta Öjehagen, professor, Lunds universitet 

Stefan Borg, docent fd chef Beroendecentrum, Sthlm 

Olof Beck, chef farmakologiska laboratoriet, Karolinska Institutet 

Thomas Lundqvist, docent, leg psykolog, Lund 

12.00 Lunch på Scandic

13.00 De båda länens gap-analyser presenteras. 

Vad görs redan, vad kan utvecklas, ska något införas eller fasas ut, vilka ekonomiska och personella konsekvenser kan riktlinjerna medföra, vilken kompetens finns/fattas?

Arbetsgruppernas analyser presenteras

13.30 Länsvisa diskussioner utifrån gap-analyserna

14.30 Kaffepaus

14.45 Återsamling – med tid för frågor till Socialstyrelsens experter och utredare, samt reflektioner rörande nästa steg.

15.30 Slut på dagen

Skriv ut

24 mars, 2014 |
Helen Bäckman
Helen Bäckman
 • Målgrupp: Dagen riktar sig till politiker, chefer som har att ta ställning till frågor som rör missbruks- och beroendevården. Mer specifikt: socialchefer/IFO-chefer, klinikchefer/verksamhetschefer vid psykiatriska kliniker/beroendeenheter och primärvård samt politiker inom kommuner och landsting.

  Tid: Torsdagen den 15 maj 2014, kl 10.00-15.30 (kaffe o smörgås från 9.30)

  Plats: Expolaris kongresscenter, Kanalgatan 73, Skellefteå

  Anmälan: senast den 5 maj: http://korta.nu/Riktlinjeseminarium-15-maj

  Observera att antalet platser är begränsat till 60

  Ingen konferensavgift

  VÄLKOMMEN! 

  Dagen arrangeras i samarbete mellan Socialstyrelsen, Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet Norrbotten, Västerbottens läns landsting samt Region Västerbotten.

  Kontaktpersoner: Västerbotten - annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

  Norrbotten – harald.segerstedt@nll.se

Kommentarer