Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-09-16 &17 Två dagar om beroende i Umeå

Två dagar om beroende i Umeå 16 & 17 september. Boka en av dagarna eller delta på båda!

PROGRAM 16 SEPTEMBER 2014 KL 9.30-16.00

Beroende som fenomen – Kan man missbruka allt?

9.30 Registrering, kaffe och macka

10.00 Substanser, mat, sex, spel, träning, internet. Kan man missbruka vad som helst? Elisabeth Punzi, Leg psykolog, fil.lic., doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

12.00 Lunch

13.00 Valfritt seminarium

14.15 Kaffe

14.45 Valfritt seminarium

16.00 Avslut

 

De fyra valbara seminarierna för eftermiddagen (deltagarna får välja två av dessa) :

1. Spel om pengar och datorspel – Är det att betrakta som ett folkhälsoproblem? – Thomas Nilsson, leg psykolog, Spelinstitutet, Piteå

2. Köpberoende – en dold folksjukdom – Ulrika Holmberg, föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) och lektor på Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

3. Ortorexi – abnormt fokus på kropp, mat och träning – Michael Svensson, med dr, idrottsfysiologi, lektor i idrottsmedicin, Idrottsmedicinska enheten, Umeå Universitet

4. Att återta kontrollen över sin sexualitet – Paula Taube, socionom, leg psykoterapeut och auktoriserad specialist i klinisk sexologi

 

PROGRAM 17 SEPTEMBER 2014 KL 9.30-16.00 

Tabletter och pulver – Om dopning, läkemedel och internetdroger

9.30 Registrering, kaffe och macka

10.00 Dopning i idrott och samhälle – Martin Fahlström, docent/överläkare vid Nus och medlem i RF:s Dopingkommission

11.30 Polisens möjligheter och svårigheter rörande dopning, läkemedel och internetdroger – David Helgesson och André Jonsson, Polismyndigheten i Västerbottens län

12.00 Lunch

13.00 När tabletterna tar över – om läkemedel och läkemedelsberoende – Stefan Borg, tidigare chef vid Beroendecentrum, Stockholms läns landsting

14.15 Kaffe

14.45 Internetdroger – ett allvarligt och växande problem – Anders Helander, adj professor i beroendeforskning vid Karoliska Institutet

16.00 Avslut

 

BOKA EN AV DAGARNA ELLER DELTA PÅ BÅDA!

Skriv ut

25 april, 2014 |
Helen Bäckman
Helen Bäckman
 • Målgrupp: Personal inom socialtjänst, landsting, kriminalvård, behandlingshem,
  företagshälsovård, polismyndigheten, skola/elevhälsa och andra med intresse för
  dessa frågor, i de fyra nordligaste länen

  Plats: Studion, Folkets Hus, Umeå

  Datum: 16 och 17 september 2014

  Kostnad: 800 kr/dag eller 1.300 kr/båda dagarna exkl moms. Lunch ingår.

  Anmälan: senast 5 september på denna Länk

  Kontakt: Vid eventuella frågor maila annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Kommentarer