Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-10-07 Barn och ungas brukarmedverkan i den sociala barnavården – en inspirationsdag

Välkommen till en inspirationsdag om hur vi kan öka barns och ungas delaktighet och inflytande i den sociala barnavården.

Välkommen till en inspirationsdag om hur vi kan öka barns och ungas delaktighet och inflytande i den sociala barnavården. Hur kan socialtjänsten göras tillgänglig för barn? Hur kan vi göra barn delaktiga? Hur kan vi ta tillvara barns synpunkter som en kunskapskälla i det sociala arbetet? Vad säger barnen själva om hur de vill bli bemötta av socialtjänsten?

Det är några av de frågor som blir belysta i det utvecklingsarbete som Allmänna Barnhuset bedrev tillsammans med 37 kommuner och sju FoU-regioner. Syftet var att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för barns brukarmedverkan i socialt arbete.

Under dagen får vi ta del av resultaten från det arbetet i form av olika exempel på hur man kan göra praktik av barns och ungas delaktighet och inflytande.

Tid 2014-10-07, kl 10:00-16:00, fika finns från 9:30

Plats Nordkalottens hotell och konferens, Nordkalottenvägen 3, Luleå

Målgrupp Personal, chefer och politiker i den sociala barnavården i Norrbotten och Västerbotten

 

Skriv ut

18 augusti, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

  • Avgift 950 kr/deltagare (exkl.moms) fakturering sker i efterhand. I avgiften ingår kaffe och lunch under dagen.

    Anmälan senast den 2014-09-15 via www.bd.komforb.se under kurser och konferenser. Information kring anmälan lämnas av Marie Malkan, Kommunförbundet Norrbotten, 0920-20 54 08 eller marie.malkan@bd.komforb.se

    Avanmälan Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halva kursavgiften. Uteblir deltagare utan avanmälan debiteras hela kursavgiften.

Kommentarer