Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2014-10-21 Välkommen till handledarutbildning i Passion för livet!

Passion för livet är ett livsstilsprogram som är spridd i åtta europeiska länder och är initierat av Qulturum, Landstinget i Jönköpings län i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Passion för livet är ett livsstilsprogram som är spridd i åtta europeiska länder och är initierat av Qulturum, Landstinget i Jönköpings län i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Passion för livet har sin utgångspunkt i WHO:s definition av hälsa för äldre. Programmet utgår från fyra områden för att få positiva effekter på hälsan och livskvalitén.

– Social gemenskap

– Delaktighet, meningsfullhet, känna sig behövd

– Fysisk aktivitet

– Bra matvanor

Målet med Passion För Livet är att man själv ska ta makten över sitt liv och vara medskapare till ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt. Det handlar om att bryta invanda mönster, bli medveten om vilka förbättringar man kan göra, gå från ord till handling och göra förändringar i det egna livet.

Man träffas i så kallade livscaféer där man använder sig av ett verktyg som kallas ”livshjul”. Det är en arbetsmodell som handlar om att medvetandegöra vad man vill förändra och vad man kan göra för att åstadkomma en förbättring. I sin egen vardag genomföra förändringen för att sedan tillsammans reflektera hur det gick innan man går vidare med nästa fokusområde. Tre frågor är grunden i modellen:

– Vad vill jag uppnå?

– Hur vet jag att en förändring är en förbättring?

– Vilka förändringar resulterar i förbättringar?

Region Västerbotten, FoU Välfärd anordnar under hösten 2014 handledarutbildning för dig som senior med önskan att starta livscaféer i Västerbotten. Du deltar vid följande två tillfällen:

Tisdag 21/10 kl. 09.00 – 16.00
Lokal: Nolia, Umeå

Torsdag 6/11 kl. 09.00 – 16.00
Lokal: Folkets hus, Umeå

Anmälan: Här anmäler du dig!

Skriv ut

19 september, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Föreningar, organisationer samt bildningsförbund har möjlighet att söka bidrag för passion för livet från Västerbottens läns landsting före 23 sept 2014.

    Vill du ha mer information, vänligen kontakta; Birgitta Wallin; birgitta.wallin@regionvasterbotten.se eller mobiltel: 070-740 79 40

    Vill du läsa mer se; www.lj.se/passionforlivet och www.regionvasterbotten.se/fou

Kommentarer