Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-09-24 Riskbruk, missbruk och beroende – baskurs

Syftet med denna baskurs är att personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och/eller droger, får en adekvat bild av problemens komplexitet och heterogenitet samt erbjudas verktyg för att utveckla sitt arbete till att vara operativt, distinkt och resultatfokuserat.

Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper från riktlinjerna samt den tidigare nationella basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende – Kunskap till praktik. Utbildningen är ett samarrangemang mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen, Västerbottens läns landsting samt Umeå och Skellefteå kommuner.

Målgrupp

De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polis och andra berörda verksamheter.

Syfte

Syftet med denna baskurs är att personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och/eller droger, får en adekvat bild av problemens komplexitet och heterogenitet samt erbjudas verktyg för att utveckla sitt arbete till att vara operativt, distinkt och resultatfokuserat. Detta ska ske med utgångspunkt i evidensbaserad praktik (EBP), i befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt och i de nationella riktlinjerna. Vidare är syftet att personalgrupper inom och utanför den egna organisationen skall få en gemensam kunskapsbas som kan ge förutsättningar för ett fungerande samarbete över huvudmannagränser.

Mål med utbildningen

 •  att ge aktuell kunskap till alla de yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende
 • att genom ökad kunskap och respekt för egen och andras kompetens inom eller utanför den egna organisationen inspirera till ett dynamiskt fungerande samarbete med fokus på individens behov
 • att erbjuda kunskap om evidensbaserad praktik
 • att bidra till att professionen och huvudmännen själva utvecklar kunskap och metoder genom dokumentation, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och genom att ta del av forskningsresultat.

De som genomgått utbildningen ska efter avslutad kurs ha kännedom om:

 • De nationella riktlinjerna (2015) – avstamp i evidensbaserad praktik
 • Bio-psyko-sociala faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling Somatiska och psykiatriska komplikationer
 • Bemötande, motivation och förutsättningar för förändring
 • Människosyn och etik
 • Riskbruk, skadligt bruk och beroende – gränser och diagnoser
 • Screening och utredning av alkohol- och drogproblem
 • Evidensbaserade metoder – psykosociala och farmakologiska
 • Lagstiftning för de olika huvudmännen

Omfattning och tid

Utbildningen är i denna omgång komprimerad till tre heldagar; torsdag den 24 september, torsdagen den 22 oktober samt torsdagen den 19 november 2015.

Det är viktigt uppmärksamma att anmälan innebär att man deltar vid samtliga dessa tre tillfällen.

Dagar och plats

Dag 1, den 24 september – Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Umeå

Dag 2, den 22 oktober – Forumsalen, Campus, Skellefteå

Dag 3, den 19 november – Forumsalen, Campus, Skellefteå

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri. Detta har möjliggjorts genom ekonomiska bidrag från Skellefteå kommun, Länsstyrelsen och Region Västerbotten, administrativt stöd från Umeå kommun, samt att samtliga föreläsare gör detta inom ramen för sina tjänster.

Deltagaren/arbetsgivaren står för resor och lunchkostnad.

Anmälan är bindande och om någon uteblir utan att meddela debiteras 500 kr/dag.

Anmälan

Anmälan sker senast 28 augusti 2015 via: http://korta.nu/Basutbildning-missbruk-2015

Kontaktperson för frågor, återbud etc: Janne Brännström, utvecklingsledare, Umeå Socialtjänst jan.a.brannstrom@umea.se

Skriv ut

13 april, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer