Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-11-05 eller 11-06 — Workshop för implementering av vård och stöd vid missbruk och beroende

Välkommen till en dags workshop, som med utgångspunkt i de nya nationella riktlinjerna, syftar till att identifiera de rekommendationer som berör den egna verksamheten och att inleda utformandet av en implementeringsplan för dessa.

Välkommen till en dags workshop, som med utgångspunkt i de nya nationella riktlinjerna, syftar till att identifiera de rekommendationer som berör den egna verksamheten och att inleda utformandet av en implementeringsplan för dessa.

Medverkande:
Anna von Reis, chef inom socialtjänsten Malmö och vice ordförande i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för de nationella riktlinjerna
Karin Guldbrandsson, utredare vid Folkhälsomyndigheten
Nils Stenström, forskare vid Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling

Målgrupp: Chefstjänstemän, politiker, verksamhets- och enhetschefer, arbetsledare, handläggare, behandlare, utredare, medicinskt ansvariga m fl inom socialtjänst, primärvård, äldreomsorg, BUP, psykiatrisk vård och beroendeverksamheter

Utifrån dagens syfte är en fördel om minst två personer från samma verksamhet deltar

5 november i Skellefteå, Aulan, lasarettet

ELLER

6 november i Umeå, Fullmäktigesalen, Landstingshuset

9.30–15.00 (kaffe serveras från 9.00)

 

Program – se i menyn på vänster sida

Ingen deltagaravgift, men 300 kronor debiteras om man uteblir utan att meddela återbud

Anmälan senast den 23 oktober på länk: http://korta.nu/riktlinjernov2015

Kontaktperson: annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Skriv ut

27 augusti, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer