Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-04-20 Ungdomar och missbruk

Missbruk och beroende av alkohol eller narkotika under ungdomsåren ger en ökad risk för bland annat psykiska besvär, försämrad skolgång, kriminella aktiviteter och inte minst utsatthet för våld och övergrepp.

Missbruk och beroende av alkohol eller narkotika under ungdomsåren ger en ökad risk för bland annat psykiska besvär, försämrad skolgång, kriminella aktiviteter och inte minst utsatthet för våld och övergrepp. Mot bakgrund av att man i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer särskilt fokuserat på ungdomars missbruk kommer vi i vår anordna en konferensdag med temat ”Ungdomar och missbruk”.

Dagen kommer att ta avstamp i hur det är att vara ung idag; vilka förutsättningar, möjligheter och hinder finns för ungdomar i vårt samhälle? Vad behöver vi vuxna känna till för att kunna vara ett relevant och effektivt stöd? Under eftermiddagen kommer vi fokusera på upptäckt, kartläggning och behandling.

Målgrupp
Professionella som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar och missbruk; behandlare, handläggare och chefer inom socialtjänst, kriminalvården och landsting, yrkesverksamma inom skola och polis samt personer som arbetar preventivt och strategiskt.

Dag: Onsdag den 20 april 2016

Tid: 9.00 –15.30

Var: Frälsningsarmén, Kungsgatan 47B, Umeå

Frågor: kontakta daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Kostnad 300 kronor per person

Skriv ut

10 mars, 2016 |
Daniel Örnberg
Daniel Örnberg

Kommentarer