Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-09-22 Riskbruk, missbruk och beroende – baskurs

Under våren 2015 presenterades Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för ”Vård och stöd vid missbruk och beroende. Denna tre dagars kurs bygger på dessa riktlinjer samt den tidigare nationella basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende – Kunskap till praktik.

Under våren 2015 presenterades Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för ”Vård och stöd vid missbruk och beroende. Denna tre dagars kurs bygger på dessa riktlinjer samt den tidigare nationella basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende – Kunskap till praktik.

Målgrupp
De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polis och andra berörda verksamheter. Syfte Syftet med denna baskurs är att personal, som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och/eller droger, ska få en adekvat bild av problemens komplexitet och möjligheter till stöd och behandling utifrån aktuell kunskap. Vidare att personalgrupper inom och utanför den egna organisationen ska få en gemensam kunskapsbas som kan bidra till goda förutsättningar för samarbete över huvudmannagränser

Omfattning och tid
Utbildningen omfattar tre heldagar;
Dag 1, den 22 september – Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Umeå
Dag 2, den 27 oktober – Forumsalen, Campus, Skellefteå
Dag 3, den 17 november – Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Umeå

OBS: Det är viktigt uppmärksamma att anmälan innebär deltagande vid samtliga dessa tre tillfällen.

Ingen avgift
Utbildningen är avgiftsfri. Detta har möjliggjorts genom olika former av bidrag från Skellefteå och Umeå kommuner, Länsstyrelsen, Region Västerbotten samt Västerbottens läns landsting Deltagaren/arbetsgivaren står själva för resor och lunchkostnad. Anmälan är bindande och om någon uteblir utan att meddela debiteras 500 kr/dag. Personer utanför Västerbotten kan delta mot en avgift på 1 800 kronor (begränsat antal).

Anmälan

Anmälningar tas emot till den 9 september 2016 via: http://goo.gl/forms/LhrqH0deLj OBS ! Antalet deltagare är begränsat till 120 och anmälningslänken stängs därefter.

Kontaktperson för frågor, återbud etc: Daniel Örnberg, utvecklingsledare, Region Västerbotten daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

22 april, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer