Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2016-09-29 LOKE – Systematisk uppföljning

I höst erbjuder FoU Välfärd ännu en gång LOKE-verkstäder där verksamheter inom socialtjänstens område får möjligheten att under handledning och genom erfarenhetsutbyte komma igång med LOKE som modell för systematisk uppföljning.

I höst erbjuder FoU Välfärd ännu en gång LOKE-verkstäder där verksamheter inom socialtjänstens område får möjligheten att under handledning och genom erfarenhetsutbyte komma igång med LOKE som modell för systematisk uppföljning.

Vi kommer att under fyra tillfällen arbeta med två parallella spår i verkstäderna. I det första spåret går vi tematiskt igenom LOKE som modell och får det exemplifierat av inbjudna föreläsare. I det andra spåret arbetar vi tillsammans praktiskt med den egna verksamheten som utgångspunkt. Målsättningen är att deltagarna, förutom en fördjupad kunskap i systematisk uppföljning och LOKE som modell, också skall komma igång med konkret uppföljning av den egna verksamheten.

Verkstädernas fyra halvdagsträffar genomförs på lämplig ort utifrån anmälda deltagare. En lösning med videokonferens för några av tillfällena kan ordnas om önskemål finns. Välkommen att anmäla två personer per verksamhet, varav en bör ha arbetsledande funktion (chef). Deltagande kommer att innebära ett visst egenarbete mellan träffarna.

Program (föreslagna datum)

Torsdag 29 september

Träff: Vad är lokal uppföljning och LOKE och hur hänger det ihop med allt vi redan gör?

– Introduktion till modellen och koppling till kommunens ledningssystem

Torsdag 20 oktober

Träff: Vad gör vi egentligen?

– Jobba med verksamhetsidé

Torsdag 10 november

Träff: Vad ska vi mäta?

– Dokumentation och mätverktyg

Torsdag 1 december

Träff: Vad gör vi med resultatet och hur får vi ett hållbart arbete framåt?

– Analys och återkoppling av resultat för verksamhetsutveckling

Skriv ut

30 juni, 2016 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer