Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Västerbotten i Almedalen: Färre fall i hemmet räddar liv

– Att snubbla på en mattkant, ska det verkligen behöva bli slutet på ett liv? Undrar Åsa Bygdeson, utvecklingsledare och projektledare för Fall int-kampanjen vid FoU Välfärd, Region Västerbotten.
Seminariet Att snubbla på en mattkant äger rum i Almedalen, Novgorogränd 1, Visby. Fredag den 4 juli, 9.00–12.00.

– Att snubbla på en mattkant, ska det verkligen behöva bli slutet på ett liv? Undrar Åsa Bygdeson, utvecklingsledare och projektledare för Fall int-kampanjen vid FoU Välfärd, Region Västerbotten.

Seminariet Att snubbla på en mattkant äger rum i Almedalen, Novgorogränd 1, Visby.
fredag den 4 juli, 9.00–12.00.
Seminariet går även att följa live på: www.regionvasterbotten.se/direkt

Ödesdigra konsekvenser
Varje år dör minst 1500 personer till följd av fallolycka och fler än 70 000 behöver sjukhusvård. 17 000 äldre drabbas av höftledsfraktur och bara 40 procent av dem kan återgå till sitt ursprungliga boende. Åtta av tio av de som skadar sig vid fall är över 65 år. Majoriteten är kvinnor, vilket hänger samman med att de har högre medellivslängd och mer ofta är bensköra.
Samhällets kostnad för fallolyckor uppskattas till 14 miljarder kronor per år.

Fallförebyggande träning motverkar rädsla
Rädslan för att falla kan dessutom bli ett hinder för att röra på sig, vilket i sin tur skapar en spiral av försämrad prestationsförmåga med sämre hälsa och livskvalitet.
– Trots mängder med tips och råd minskar inte antalet fallolyckor som kräver sjukvård och jämför vi oss med andra länder är tillgången till fallförebyggande träning låg, säger Åsa Bygdeson.

Vem har ansvaret?
Landstinget bekostar sjukhusvård, medan det förebyggande arbetet sker i hemmet och i kommunens försorg. Åsa Bygdeson menar att färre fall med påföljande skada och sjukhusvård är en vinst får både den enskilda individen och för samhället.
Exempelvis skulle fallförebyggande träning kunna utvecklas inom hälso- och sjukvård och i andra organisationer som pensionärs- och idrottsföreningar.

Vad krävs för en förändring?
– För att uppnå en avgörande förändring behövs ett samlat grepp från politiken oberoende av tillhörighet. Den samlade samhällsnyttan med att undvika fallskador är alltför stor för att inte ta på allvar, uttrycker Åsa Bygdeson.

Mindre sömnläkemedel kan minska fallskador
Under hösten arrangerar Region Västerbotten återigen en Fallkampanj med aktiviteter i länet. Årets tema blir sömn och sömnläkemedel. Försök i andra landsting har visat att en minskning av sömnläkemedel minskar fallskador.
– Västerbotten avviker i jämförelser med för hög förskrivning av sömnläkemedel och dessutom i sorter som är olämpliga för äldre. Kopplingen mellan sömnläkemedel och risken för fall är dessutom klart bevisad, säger Åsa Bygdeson.

Läs mer:
Fall int-kampanjen
http://www.fallint.se/fall-int/information-om-fall/
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering: http://www.sbu.se/upload/SBU_kommenterar/Forhindra_fall_frakturer_aldre_2014_07.pdf

För mer information
Åsa Bygdeson, utvecklingsledare och projektledare för Fall int-kampanjen vid FoU Välfärd, Region Västerbotten

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut
2 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Fakta: Olycksrisker

  Sladdar
  Lösa mattor
  Hala golv
  Gardinuppsättning
  Byte av glödlampa
  Fönstertvätt

  Fakta: Faktorer som minskar fallolyckor och skador

  Fysisk aktivitet såsom promenader, gå i trappor, sköta om trädgården.
  Alla kan bygga muskelstyrka oavsett ålder
  Fysisk aktivitet på recept
  Bra kost
  Sluta röka
  Tillräckligt med vätska, speciellt när det är varmt
  Genomgång av läkemedel
  Tillskott av kalcium och D-vitamin
  Bra belysning
  Hjälpmedel såsom halkskydd, handtag med mera
  Ordentliga skor
  Broddar
  Rollator
  Hjälm vid cykling

Kommentarer