Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Barn i utsatta situationer – behöver synas bättre

– Barn i riskmiljöer är ett av våra allra viktigaste uppdrag och nu ska vi göra en extra insats för deras möjlighet att bli sedda i små kommuner, berättar Marie Ernestad, chef för Fou Västerbotten vid Region Västerbotten.
Statens Folkhälsoinstitut finansierar projektet Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljöer.

– Barn i riskmiljöer är ett av våra allra viktigaste uppdrag och nu ska vi göra en extra insats för deras möjlighet att bli sedda i små kommuner, berättar Marie Ernestad, chef för Fou Västerbotten vid Region Västerbotten.
Statens Folkhälsoinstitut finansierar projektet Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljöer.

Barn som lever och växer upp med föräldrar som har ett missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller psykiska funktionsnedsättningar har en ökad risk att själva utveckla ohälsa.
– Vi vet att alla kommuner har svårighet att synliggöra de här barnen och små kommuner har speciella förutsättningar, säger Marie Ernestad.

Små kommuner – speciella förutsättningar
Med små kommuner menar hon de kommuner som har färre än 15 000 invånare och Västerbotten är speciellt då bara 2 av 15 kommuner är större än så. Men projektet är intressant för många fler eftersom nära hälften av Sveriges 290 kommuner räknas som små.
En liten kommun har många positiva fördelar som, att den sociala kontrollen är högre, det är lättare med informella kontakter och det kan vara kortare väg mellan beslut och handling. Färre invånare ger också färre barn med problem vilket ger mindre erfarenhet, samtidigt som väldigt få av de små kommunerna har råd att anställa specialutbildad personal.
– Sammantaget skulle det kunna innebära att de som behöver uppmärksamma de här barnen kan känna en osäkerhet i hur man ska reagera och hantera familjesituationer där barn kan må dåligt, säger Marie Ernestad.

Metod för att synliggöra barn i riskzon
Fem av Västerbottens kommuner blir erbjudna att delta i projektet. Erfarenheterna ska sen användas i hela Västerbotten och spridas till hela Sverige.
– Vi kommer erbjuda utbildning, till de som kommer i kontakt med barn i riskzon – en samtalsmetod att synliggöra barnen och deras omständigheter och hur man på bästa sätt ska hantera situationen, berättar Marie Ernestad.

Förutom att samtalsmetoden Föra barnen på tal (FBT) introduceras syftar projektet till att belysa de särskilda förutsättningar, möjligheter och utmaningar som en mindre kommun har att förhålla sig till
Nyckelpersoner för utbildning kommer i första hand vara handläggare, vårdgivare eller behandlare vid socialtjänsten, hälsocentralen i förekommande fall psykiatriska öppenvårdsteam och elevvården.
– Vi ska bli bäst! Det uttalandet gjordes under torsdagens konferens om barnkonventionen och det här är ett viktigt steg i att nå det målet, säger Marie Ernestad.

Projektet leds av forskningsledare Annika Nordström vid Fou Västerbotten, Region Västerbotten tillsammans med Urban Janlert, professor i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, Lars Dahlgren, professor i sociologi vid Umeå universitet och Heljä Pihkala, läkare vid psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett.

För mer information:
Marie Ernestad, chef, FoU, Västerbotten, Region Västerbotten, 070-376 37 07, marie.ernestad@regionvasterbotten.se
Annika Nordström, forskningsledare, FoU Västerbotten, Region Västerbotten, 070-526 57 32, 
annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

22 november, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer