Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Elisabeth Punzi, Leg psykolog, fil.lic., doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet söker svar på frågan om man kan missbruka allt och gränsen för när användande övergår till ett missbruk.

Lyssna

Beroende som fenomen, kan man missbruka allt

En svårighet för de som jobbar med behandling av drogmissbrukare är att se bakomliggande faktorer.
– Det är inte ovanligt att en person som framgångsrikt behandlas för sitt substansmissbruk snabbt återfaller, säger Elisabeth Punzi.

Elisabeth Punzi, Leg psykolog, fil.lic., doktorand, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet söker svar på frågan om man kan missbruka allt och gränsen för när användande övergår till ett missbruk och innebär ett problem. Hon beskriver ett samhälle med hög tillgänglighet via internet, vilket ställer höga krav på enskilda individer att själva säga nej.

– Att prata om missbruk, utan att beröra droger är inte möjligt, för människor som har problem med droger en har ofta även problem att hantera sina beteenden.

Statistik
36 procent av individer med substansmissbruk har också problem med mat (framför allt kvinnor)
25 procent av individer med substansmissbruk och också problem med spel
33 procent har också problem med sex (framför allt män)

Bakomliggande faktorer kan ge återfall
En svårighet för de som jobbar med behandling av drogmissbrukare är att se bakomliggande faktorer.
– Det är inte ovanligt att en person som framgångsrikt behandlas för sitt substansmissbruk snabbt återfaller, säger Elisabeth Punzi.
Substansmissbruk kan ha varit ett sätt att självmedicinera andra problem som ätstörningar, överdriven träning, spel- eller sexmissbruk. När substansmissbruket försvinner kan de bakomliggande faktorerna vara så starka att återfallet känns som enda möjligheten till överlevnad.

En del i vardagen
Samtidigt kan missbruk av olika typer av beteenden ofta vara svårare att hantera än att sluta med ett substansmissbruk.
– Beteenden är del i vardagen och går inte att sluta med, man måste helt enkelt lära sig att hantera dem, säger Elisabeth Punzi.

Något som är bra blir ett problem
Sexmissbruket är extra svårt då det ofta hänger ihop med skuld och skam och ibland har människor svårt att uppfatta gränsen där man blir förövare. För kvinnor kan behovet av uppskattning leda till ett beteende att använda sin kropp för att få bekräftelse.
Träning kan börja med som ett sätt att ta hand om sig själv och sen över gå till ett sätt att fly från sig själv.

Internet som missbruk
Nätet är också något som kan övergå till en form av beroende där hälsa, arbete och sociala kontakter blir lidande. Risker med datorspel har diskuterats under lång tid, men här är det skillnad mellan gaming och gambling. Surfandet är lätt att fastna och kan drabba alla. Sex är också hett och där kollar killar på porr och tjejer lägger ut bilder på sig själv.
Att vi gör så många olika saker på nätet gör också forskningen svårare. Tekniken utvecklas och det som gäller idag fungerar annorlunda om bara några dagar.
Risker med nätet och att alltid vara tillgänglig via smarta mobiler diskuteras ofta, men inte att nätet också kan vara en hjälp för både unga och vuxna som har svårt med relationer eller för den ungdom som använder nätet som en strategi för att komma undan en stökig familjesituation.

Elisabeth Punzi framhåller att det är en stor skillnad mellan att missbruka droger och att ha ett problematiskt beteende.
– Kanske ska vi inte ens använda begreppet missbruk när det handlar om beteenden. Kanske är fixering ett bättre ord, funderar Elisabeth Punzi.

Föredraget ingick i seminariet Kan man missbruka allt, som ägde rum den 16–17 september 2014 på Folkets hus i Umeå.

Läs mer om seminariet
Läs om Köpberoende
Läs om Att återfå kontrollen över sin sexualitet

För mer information om seminariet
Annika Nordström, forskningsledare – missbruk och beroende, 072 526 57 32, annika.nordstrom@regionvasterbotten.se
Daniel Örnberg, utvecklingsledare – missbruk och beroende, 070 575 75 81, daniel.ornberg@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

17 september, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer