Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Blogginlägg av Anders Sylvan, Västerbottens läns landstingsdirektör

18-19 september 2013 träffades Ledningskraft (chefsteam från kommun och landsting i Sverige) i satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Från Västerbotten deltog även Landstingsdirektör Anders Sylvan och han har bloggat på landstingets intranät.

18-19 september 2013 träffades Ledningskraft (chefsteam från kommun och landsting i Sverige) i satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Från Västerbotten deltog även Landstingsdirektör Anders Sylvan och han har bloggat på landstingets intranät. Läs blogginlägget här:

Blogginlägg på Västerbotten läns landstings intranät av Anders Sylvan, Landstingsdirektör 22 september 2013

På torsdagens konferens i Jönköping samlades över 600 personer från hela Sverige, som arbetat över 2 år med projektet ”bättre liv för sjuka äldre”. På posters och i muntliga dragningar redovisades en stor mängd förbättringsområden och genomförda delprojekt. Det handlade om gränsöverbryggande samarbete mellan kommuner och landsting för att säkra vårdens övergångar. Det gällde bl.a. förbättrad läkemedelsanvändning, minskade återinläggning, undvikbar slutenvård, fallprofylax och mycket mer. Ett otroligt nätverkande och idéspridning har ägt rum med tydlig förbättring för våra äldre. Från landstinget och Region Västerbotten fanns en namnkunnig delegation som arbetat hängivet med dessa frågor. Uppmaningen ‘Fall int!’ gällde i första hand. Malå-borna metoden hade klar spridningspotential för länet. Nu återstår bara att hålla i detta arbete även när projektet går ner på sparlåga i framtiden, så att våra resultat fortsätter att förbättras.

Under torsdagskvällen och fredagen fortsatte aktiviteterna med möte för Landstingsdirektörsföreningen. Eftersom vi har ett långt gånget kommunalt självstyre i vårt land är detta ett forum för att diskutera och komma överens om nationell samordning av vissa frågor. Ett huvudtema var kunskapsstyrning och hur vi nationellt kan samverka. Det är en ganska luddig benämning p å strävan att utjämna kvalitetsskillnaderna i vården. Det vill säga att kunna ge den bästa vården över allt, till alla, samtidigt. Våra patienter förväntar sig inget annat. Det kräver av oss att vi snabbt tillägnar oss ny kunskap och nya metoder, t.ex. genom nationella riktlinjer. Det förväntas också öppen kvalitetsredovisning. Och att vi organiserar oss så att vi får en viss mängdträning på det vi utför, så kallad nivåstrukturering. En annan fråga som diskuterades flitigt var hur IT-systemen skall vara utformade för att stödja denna kvalitetsutveckling. Det finns en stor samstämmighet om behovet av en enda gemensam nationell datajournal/IT-plattform i Sverige. Den dagen närmar sig. Om inte med stormsteg så åtminstone med tyliga kliv.

Fredag kväll – veckans höjdpunkt. Norrländska cancerforskningsfondens 50-årsjubileum och beslutet att donera en ny ”röntgenapparat”, en PET-MR, till landstinget. Denna teknikutveckling låter oss vara i framkant att utveckla nya diagnosmetoder och kunna skräddarsy tumörbehandling för enskilda cancerpatienter. En fantastisk glädjande nyhet och en möjlighet för våra norrlänningar. Landstinget tackar fonden men också makarna Karin och Krister Olsson för en donation som säkrar kompetensutveckling och forskning i detta område under flera år.

Skriv ut

25 september, 2013 |
Åsa Bygdeson
Åsa Bygdeson

Kommentarer