Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Dag om FoU-ombud, tematiska nätverk, koordinatorer och kreativitet

Med denna dag hoppas vi inspirera till fortsatt arbete med och tydliggöra (den delvis nya) strukturen med
tematiska nätverk, som en del i den regionala kunskaps och kompetensspridningen/ utvecklingen.

Dagen blir också ett avstamp från den tidigare formen med FoU-ombud till att utveckla idén med FoU-koordinatorer för aktuella teman och utvecklingsområden. Förutom att stärka vardagsarbetet i länets kommuner tror vi att detta bidrar till förutsättningarna för FoU Välfärd att fungera väl som regional samverkans- och stödstruktur (RSS). Alla län förväntas ha en sådan RSS som en länk mellan nationell och lokal nivå i frågor som rör kunskap, kompetens och verksamhetsutveckling och FoU Välfärd utgör en stor del av vårt läns RSS.

Målgrupp: FoU-ombud, IFO-chefer, socialchefer, chefer inom äldre- och funktionshinderområden, länsdelssamordnare, befintliga nätverk (ex MAS, ÖJ, BBIC) och andra intresserade.
När: Onsdagen den 31 januari kl 10- ca 15.30 (kaffe och smörgås från 9.30)
Var: Ansia, Lycksele
Kostnad: Ingen deltagaravgift
Anmälan senast den 19 januari 2018 genom länk: ANMÄLAN

Program
Förmiddag:

 • Den nationella strukturen för kunskapsstyrning och dess effekter på regional och lokal nivå
  Annika Nordström, FoU Välfärd
 • Stödstrukturer i praktiken. Flexitprojektet summeras
  Elisabet Höög, Umeå universitet
 • Kreativa nätverk – en kraft i verksamhetsutveckling
  Ulf Andersson, senior memeolog, VLL

Eftermiddag:

 • Nätverk som verktyg i länet
  Margaretha Hägglund, FoU Välfärd
 • Skräddarsydd systematisk uppföljning – något för den nyfikne
  Daniel Örnberg, FoU Välfärd
 • Kvalitetsråd – en väg för ständig vidareutveckling
  Åsa Bygdeson, FoU Välfärd

Skriv ut

21 december, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

Kommentarer