Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Flexit-forskning ger tillgång till unikt material

– Det här är en unik tjänst och ett guldläge mig som forskare att få tillgång till en regional struktur att forska i, säger Elisabet Höög. Hon är ny Flexit-forskare via Riksbankens Jubileumsfond på FoU Välfärd vid Region Västerbotten sedan 1 februari.

– Det här är en unik tjänst och ett guldläge för mig som forskare att få tillgång till en regional struktur att forska i, säger Elisabet Höög. Hon är ny Flexit-forskare via Riksbankens Jubileumsfond på FoU Välfärd vid Region Västerbotten sedan 1 februari.

Elisabet Höög är doktor i folkhälsovetenskap med inriktning mot organisationsutveckling. Hon kommer att vara in-houseforskare hos FoU Välfärd i två år och ett år på enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet. Hennes projekt har titeln ”Sammanhållen vård och omsorg i en spretig verksamhetsmiljö – stödstrukturer i praktiken”.

– Jag är aktionsforskare och forskar därför mitt i praktiken i pågående verksamhet. Jag ska titta närmare på stödstrukturer för sammanhållen vård och omsorg i ljuset av den stora nationella äldresatsning där FoU Välfärd arbetat regionalt. Hur kan FoU Välfärd stödja lokala miljöer? Hur kan man samverka bättre och vem och vilka ska stödjas? Och hur vet man vilket stöd som behövs är frågor som kan bli aktuella, säger Elisabet Höög.

Riksbankens Jubileumsfond söker med Flexit nya flexibla lösningar för att sprida forskning och forskare utanför universitet och högskolor. Huvudsyftet är att bygga broar mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och företag och organisationer utanför universitetsvärlden. Syftet är att underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så att fler organisationer utanför universitetsvärlden kan se och nyttja kompetensen hos disputerade forskare, och vice versa.

FoU Välfärd är en del av Region Västerbotten och ger kunskaps-, metod- och implementeringsstöd till kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård och bidrar till verksamhetsnära forskning. Läs mer på http://regionvasterbotten.se/halsa/fou/

Skriv ut

11 februari, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer