Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2015-05-21 Missbruk hos äldre

Välkommen till en dag om Missbruk hos äldre den 21 maj, som äger rum på Guitars i Umeå.

Välkommen till en dag om Missbruk hos äldre den 21 maj, som äger rum på Guitars i Umeå.Förutom en lägesbeskrivning av Jonas Landgren, forskare CAN, kommer professor Evy Gunnarsson, Institutionen för socialt arbete i Stockholm samt Susanne Rolfner, specialist ssk från SKL och Omvårdnadsinstitutet att delta. Evy Gunnarsson har bl a genomfört studier inom hemtjänsten och Susanne Rolfner har stor kunskap rörande äldre, psykisk och hälsa och missbruk.Några exempel på frågeställningar som kommer att belysas:

Psykisk ohälsa och missbruk- hur hänger det ihop för äldre? Finns det en övre åldersgräns för att satsa på behandling? Hur hanterar man alkoholproblematik hos en brukare inom hemtjänsten? Ska ett boende servera alkohol? Var går gränsen mellan en persons självbestämmande och oron för en missbruksutveckling? Vilka etiska dilemman kan uppstå ? Vilket ansvar har ledningen ?

Målgruppen är huvudsakligen personer med lednings- och utvecklingsansvar (chefer, arbetsledare, utvecklingsledare, MAS mm). Framförallt riktas inbjudan till personal inom äldreomsorgen men området berör ju också IFO-verksamhet, socialpsykiatri, primärvård, psykiatri m m . Vi hoppas också att politiker i länet ser området som viktigt.

Tid: Torsdagen den 21 maj 2015, kl 10.00-15.00 (kaffe o smörgås från 9.30)

Plats: Guitars, Vasagatan 18-20, Umeå

Kostnad: 750 kronor (exkl moms)

Anmälan: senast den 4 maj 2015 : trippus.net/missbrukhosaldre2015/delt

Kontaktperson: annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

VÄLKOMMEN!

Skriv ut
6 mars, 2015 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer