Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

FoU Välfärd på plats i Almedalen

För andra året i rad är FoU Välfärd Västerbotten på plats i Almedalen för att tillsammans med kollegorna från Jönköpingsregionen berätta om hur arbetet med systematisk uppföljning, brukarinflytande och praktiknära forskning i en evidensbaserad praktik kan ta sig konkreta uttryck.

För andra året i rad är FoU Välfärd Västerbotten på plats i Almedalen för att tillsammans med kollegorna från Jönköpingsregionen berätta om hur arbetet med systematisk uppföljning, brukarinflytande och praktiknära forskning i en evidensbaserad praktik kan ta sig konkreta uttryck.

– Vi tycker att FoU-miljöer har mycket att ge när det gäller kunskapsbildning och stöd till verksamheter inom det sociala välfärdsområdet, säger Marie Ernestad, chef för FoU Välfärd Västerbotten. De tre frågorna som vi lyfter i Almedalen behöver kommuniceras och gestaltas på flera sätt så att utvecklingen går framåt, därför är vi på plats i Almedalen.

Syftet, utöver att sprida kunskap, är att förmedla budskapet om på vilket sätt en socialtjänst med angränsande hälso- och sjukvård kan ha nytta av en FoU-miljö. Under de tre seminarierna som hålls i Almedalen hoppas arrangörerna på dialog med publiken. Marie Ernestad tycker att det är angeläget att få till en allmän diskussion om på viket sätt universitet och högskolor, FoU-miljöer, utvecklingsenheter och olika yrkesnätverk kan samverka i en regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom det sociala välfärdsområdet.

– Många har en åsikt om socialtjänsten och det är frågor som berör. Det mediala trycket är också väldigt stort, därför behövs dialog.

Små kommuner har inte möjlighet att bygga egna FoU-resurser. I Västerbotten har vi FoU-ombud i de flesta kommunerna som tillsammans med FoU Välfärd kan vara en viktig länk mellan praktiken och akademin.

I Jönköpings län har man byggt en imponerande stödstruktur med kontinuerligt samarbete mellan FoU-rum och olika chefs- och politiska nätverk. Marie Ernestad tror att det beror på att politiken fått en ökad förståelse för frågorna och därför vågat satsa på FoU-området. Västerbottens FoU Välfärd har styrkan i en bra balans mellan forskning och utvecklingsarbete. Hon hoppas att seminarierna i Almedalen kommer att leda till inspiration hos företrädare för socialtjänst, hälso- och sjukvård och FoU-miljöer och att goda exempel sprids i landet.

Tre seminarier

Under eftermiddagen den 2 juli hålls tre spetsseminarier, på Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34.

14:00 – 14:45 Praktiknära forskning i en evidensbaserad praktik

15:00 – 15:45 Vems kunskap väger tyngst? Ge brukaren makten över sin egen vård och omsorg

16:00 – 16:45 Systematisk uppföljning – lust eller last för medarbetarna?

Läs mer om seminarierna genom att klicka på dem.

– Det har varit ett stort nationellt fokus på brukarperspektivet de senaste åren, säger Marie Ernestad. Det är inte bara en demokratifråga, utan även att brukarna har mycket kunskap som kan bidra positivt till bättre beslut och verksamheternas utveckling. Samma sak gäller när det kommer till personalen, där finns enormt mycket kunskap som behöver synliggöras.

Bland deltagarna i seminarierna finns forskare, praktiker, flera socialchefer och FoU-medarbetare från Västerbottens, Norrbottens och Jönköpings län.

För mer information:

Marie Ernestad, chef FoU Västerbotten, Region Västerbotten, 070-376 37 07, marie.ernestad@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök, 070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

25 juni, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Region Västerbottens verksamhet FoU Välfärd verkar för en systematisk och långsiktig kunskapsutveckling inom socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat stöd i utvecklandet av en evidensbaserad praktik.FoU Välfärd utgör tillsammans med de lokala FoU-ombuden och andra kunskapsmiljöer delar i en regional stödstruktur för kunskapsutveckling i länet.

Kommentarer