Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänsten – hur tas den bäst tillvara?

Dagen före midsommarafton firades det med tårta på FoU Välfärd när beskedet kom att Vinnova beviljat två miljoner till ett tvåårigt projekt som riktar sig mot länets inlandskommuner. Detta är såklart väldigt glädjande nyheter för ett spännande projekt, säger huvudsökande och forskningsledare, Annika Nordström, FoU Välfärd. 

Med utgångspunkt i de befolkningsmässigt små kommunerna i glesbygd och deras särskilda förutsättningar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, syftar projektet till att stimulera ett kreativt klimat och samla förslag till alternativa och möjliga digitala arbetssätt från personal och klienter. Vidare syftar projektet till att i samverkan inom Södra Lapplands åtta inlandskommuner, utveckla en struktur och organisation för att initiera, tillvarata och leda för ökad innovationsförmåga. Som en aktivitet ingår även att utveckla och testa om de virtuella hälsorum som skapats i länet genom Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) också kan användas av socialtjänsten.

Forskningsprojektet kommer utföras i samverkan mellan FoU Välfärd, Region 8, GMC, Socialt arbete vid UmU samt enheten för Epidemiologi och global hälsa, UmU. Projektet startar hösten 2017 och sträcker sig två år framåt.

Annika Nordström
Forskningsledare/FoU Välfärd
Adj lektor/ Epidemiologi och global hälsa, UmU
Skriv ut
26 juni, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer