Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Glest och nära – både tryggt och riskabelt för barnen

– Med långa avstånd är skolan är en nyckelaktör att uppmärksamma barn i glesbygd, berättar Annika Nordström, forskningsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten.
FoU Välfärd har under två år drivit ett projekt för att studera och belysa glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö.

– Med långa avstånd är skolan är en nyckelaktör att uppmärksamma barn i glesbygd, berättar Annika Nordström, forskningsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten.

FoU Välfärd har under två år drivit ett projekt för att studera och belysa glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö.

Torsdag den 11 december genomförs en avslutande konferens med bland annat politiker och tjänstepersoner inom skola, elevvård, socialtjänst, hälso- och sjukvård.
Storuman, Hotell Toppen, 10.00–15.00

Se program: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Storuman-den-11-december-2014.pdf

Po Tidholm, journalist, författare, debattör deltar i avslutande diskussion om glesbygdens förutsättningar.

Projektet visar att mindre kommuner i glesa geografier har svårare än större städer att ge stöd till barn i riskmiljöer. Samtidigt har den mindre kommunen en fördelar som mindre personalstyrka med enklare beslutsvägar vilket kan förenkla samarbete. Personkännedom kopplad till kommunens litenhet kan vara en trygghet, samtidigt som det kan leda till förutfattade meningar.
– Den lilla kommunen kan kompensera med mer nära samarbete med andra kommuner eller över områden inom kommunen, men sårbarheten är uppenbar om någon del inte fungerar, berättar Annika Nordström.

Projektets syfte har varit att studera och belysa de särskilda villkor som små kommuner har att ta hänsyn till för att uppmärksamma barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk och psykisk ohälsa. De kommuner som varit i fokus är Dorotea, Malå och Storuman. Utbildning av metoden ”Föra barnen på tal” har genomförts, parallellt med ett antal andra aktiviteter och en diversifierad datainsamling. Projektet har utgått från FoU Välfärd, Region Västerbotten, i samarbete med Umeå Universitet och Glesbygdsmedicinskt centrum, med finansiering genom Folkhälsomyndigheten.
Denna avslutningsdag syftar till att förmedla projektets slutsatser, där skolans roll är betydande, diskutera framtida utmaningar, samt även att ur ett bredare perspektiv på glesbygdskommuners förutsättningar, belysa de särskilda omständigheter som finns att förhålla sig till. För det senare har vi bjudit in Po Tidholm, journalist, författare, debattör som också under året Sommarpratat i P1. Ett antal av hans essäer och reportage finns att läsa i boken Norrland.

För mer information
Annika Nordström, forskningsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten, 072 526 57 32

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43

Skriv ut

9 december, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer