Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Handbok för systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete

Handbok för uppföljning med hjälp av
ORS – Outcome Rating Scala och
SRS – Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av
ORS – Outcome Rating Scala och
SRS – Session Rating Scale

Läs handboken digitalt:

Hanboksikon

Läs handboken digitalt här!

Eller beställ tryckta exemplar: http://bit.ly/handbok-ors-srs

Beställ handböcker: 30kr/st (ex moms) samt expeditionsavgift,  1–5 ex = 90 kr, 6–10 ex = 100 kr, 11–20 ex = 125 kr

Handboken riktar sig till verksamheter som bedriver psykosocialt arbete inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och till andra utförare, som genom systematiskt uppföljning vill veta om de insatser de erbjuder är till hjälp. Handboken vänder sig även till de som har i uppdrag att leda och styra verksamheter eller till de som ar ett särskilt intresse för uppföljning av psykosocialt arbete.

Boken ger en introduktion till ett praktiskt arbete med uppföljningsinstrumenten ORS – Outcome Rating Scala och SRS – Session Rating Scale. Instrumenten erbjuder att i en praktisk vardag arbete med systematisk uppföljning och aggregering av data.

Kort om författarna
Gun-Eva Andersson Långdahl legitimerad psykolog och Roger Marklund, socionom är verksamma inom Rådgivningen Oden som erbjuder öppenvård till personer med missbruksproblematik och deras familjer. Verksamheten bedrivs i Skellefteå kommuns regi och ORS och SRS har använts i verksamheten sedan 2000.

Producerad av: FoU Välfärd, Region Västerbotten och Rådgivningen Oden/Individ och familjeomsorg, Skellefteå kommun

Kontaktperson FoU Välfärd: Daniel Örnberg, daniel.ornberg@regionvasterbotten.se, telefon: 070-575 75 81

Skriv ut

30 december, 2014 |
Daniel Örnberg
Daniel Örnberg

Kommentarer