Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Inbjudan till en dag om Samverkan & Tillit

Denna konferensdag syftar till att belysa olika aspekter av samverkan och tillit, i syfte att bidra till en samlad och ökad samverkanskompetens. Under dagen medverkar några av landets auktoriteter rörande samverkan och tillit.

En fungerande samverkan mellan professioner, organisationer, chefer, politiker, medarbetare, samhällsaktörer och medborgare är en förutsättning för att möta individers komplexa behov och de utmaningar som dagens välfärdssamhälle medför. Tillit och förtroende mellan samverkansparter har stor betydelse för en fungerande samverkan, liksom tydligt syfte och struktur. På samma gång som samverkan upplevs som något självklart och nödvändigt, så är det ofta inom detta område som det brister.

Målgrupp Chefer, politiker och medarbetare inom landstingens/regionernas och kommunernas socialtjänst och elevhälsa, samt andra verksamheter där samverkan och samverkanskompetens är en central del. Inbjudan omfattar de fyra norra länen.

När Onsdagen den 29 november 2017, klockan 9.30-ca 16.00 (registrering och kaffe från 9.00)
Var Elite Hotell Mimer, Kungsgatan 75, Umeå
Kostnad 900 kronor exklusive moms. I priset ingår kaffe och lunch
Anmälan Gör du genom att klicka här och anmäla dig senast den 15 november!
Frågor Besvaras av annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Skriv ut
6 oktober, 2017 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer