Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Generationskören under ledning av Ange Turell.

Lyssna

Ingen vill ju vara en stackare – om kultur och forskning för ett rikare äldre liv

Äldre i Sverige lever längre än i övriga Europa. Försörjningsbördan ökar och vi måste arbeta längre för att det ekonomiskt ska gå ihop. Eller finns det andra sätt att klara välfärdsuppdraget?
Forte och Region Västerbotten arrangerade en konferens SWEDAGE, om Kultur för aktivt åldrande – om hälsa och arbete i en ny demografi.
– Alla vill ha hjälp när man känner sig svag, men ingen vill vara en stackare, uttrycker Lars Wärngård, programchef för Forte och moderatorer för konferensen tillsammans med Marie Ernestad, chef för FoU Välfärd vid Region Västerbotten.

Äldre i Sverige lever längre än i övriga Europa. Försörjningsbördan ökar och vi måste arbeta längre för att det ekonomiskt ska gå ihop. Eller finns det andra sätt att klara välfärdsuppdraget?

Forte och Region Västerbotten arrangerade en konferens SWEDAGE, om Kultur för aktivt åldrande – om hälsa och arbete i en ny demografi.
– Alla vill ha hjälp när man känner sig svag, men ingen vill vara en stackare, uttrycker Lars Wärngård, programchef för Forte och moderator för konferensen tillsammans med Marie Ernestad, chef för FoU Välfärd vid Region Västerbotten.

Äldre människor – individer med speciella behov
Eva Ställdal, generaldirektör för Forte presenterar en ambition om att öka andelen medel för forskning och innovationer inom området seniorer och hälsa.
– Välfärdssektorn behöver använda teknik och kultur på nya sätt, men också byta från ett kollektivt till ett mer individinriktat angreppsätt, säger Eva Ställdal.
Läs mer och se föredrag: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-ewa-stalldal/

Innovationsledarlyft för chefer i offentlig sektor
Daniel Forslund, chefsstrateg för Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet berättar att Vinnova vill höja anslaget till offentlig förvaltning och att mer forskning går från idé till innovation.
Men det finns hinder för förändring exempelvis attityder, invanda mönster och de ledare som förespråkar stabilitet och indirekt motverkar innovationskraft. Vinnova satsar därför på ett innovationsledarlyft för chefer i offentlig sektor.
Ett annat hinder är befintliga ersättningssystem där hälsocentralen får ersättning för patienter vid fysiska besök.
Läs mer och se föredrag: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-daniel-forslund/

Äldre som experter i teknikutveckling
Äldre kan vara experter i utveckling av datorprogram och digitala produkter och Eva Lindh Waterworth, professor i informatik vid Umeå universitet är övertygad om att många äldre kommer använda digital teknik bara den utvecklas på deras villkor.
Läs mer: http://regionvasterbotten.se/halsa/swedage-eva-lindh-waterworth/

Design för det goda åldrandet
– Att göra ett bra jobb handlar inte alltid om att göra rent, det kan likaväl innebära att man städar hemma hos en person under trevliga former, säger Jonas Gumbel, programansvarig för hälsa vid Stiftelsen Svensk Industridesign
Design och en medskapande kultur behöver utvecklas som bjuder in till ett ömsesidigt och dubbelriktat partnerskap mellan patienter, brukare, personal och anhöriga.
Läs mer och se föredrag: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-jonas-gumbel/
Ett försök att jobba med tjänstedesign i Västerbotten resulterade i en mycket gladare dagligverksamhet. Utifrån djupintervjuer fick man reda på brukarnas egentliga intressen och kunde därefter utveckla arbetsuppgifter som passade var och en.
Läs mer och se föredrag: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-ville-lintamo/

Mindre läkemedel ger färre fall
Fall och skador kan minskas genom säkrare hem, träning och genom mindre användning av sömnläkemedel och psykofarmaka inom vård av äldre.
– Mindre läkemedel ger färre fall, vilket varit ett genomgående tema i Västerbottens Fall Int!-kampanj, berättar Åsa Bygdeson, utvecklingsledare vid FoU Välfärd, Region Västerbotten och projektledare för Fall Int-kampanjen.
– Läkemedel är bra, men andra knep för att sova är bättre, säger Jeanette Jonsson, apotekare, Läkemedelscentrum, Västerbottens läns landsting.
Korttidsverkande sömnläkemedel ger endast 25 minuters längre sömn och ökar istället risken för att falla.
Läs mer: http://regionvasterbotten.se/halsa/swedage-asa-bygdesson-och-jeanette-jonsson/

Mer livskraft av kulturupplevelser
– Att kultur är bra för hälsa och äldre människors välmående är numera ett faktum.
Töres Theorell, professor och stressforskare vid Karolinska Institutet menar att kultur måste användas systematiskt utifrån den kunskap som existerar, annars gör vi samhället en otjänst.
Läs mer och se föredrag: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-tores-theorell/

Om åldrande befolkning av Gunnar Malmberg, professor vid Umeå universitet
Medellivslängden för de som föds 2035 förväntas vara över 100 år och det blir normalt med fem samtidigt levande generationer.
Samtidigt är det stora skillnader i Europa och vi blir i genomsnitt 20 år äldre i Sverige jämfört med i Slovakien.
Sverige, Norge och Schweiz har längst livslängd, vilket till stora delar hänger samman med livsstil som alkohol- och rökvanor. Risken att övergå till ett fysiskt inaktivt liv är tre gånger större i Sydeuropa jämfört med i Sverige och Schweiz. En annan skillnad är att 74 procent av kvinnorna i Sverige arbetar i åldern 55-64 år, jämfört med bara 37 procent i Belgien.
Läs mer och se föredrag: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-gunnar-malmberg/

Se också:
Panelsamtal: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-panelsamtal/
Kulturinslag med Thomas Andersson: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-thomas-andersson/
Kulturinslag med generationskören: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-generationskoren/
Inledningstal med Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-erik-bergkvist/
Inledningstal med Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet: http://regionvasterbotten.se/fou-valfard/swedage-erik-bergkvist/

För mer information om konferensen:
Marie Ernestad, chef FoU Välfärd, Region Västerbotten, 070 376 37 07, marie.ernestad@regionvasterbotten.se
Kenneth Abrahamsson, projektledare Swedage 2014, 070-546 83 53, kenneth.abrahamsson1@gmail.com

Text och Foto: Mariann Holmberg, kommunikatör Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

8 oktober, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer