Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Långsiktighet för arbetet med psykiskt ohälsa

Den 9 oktober, 2013 besökte regeringens ansvarige samordnare för PRIO- frågor rörande psykisk ohälsa vuxna och barn och unga, Anders Printz, tillsammans med Mikael Malm, ansvarig handläggare i psykiatrifrågor vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), Region Västerbotten.

Den 9 oktober, 2013 besökte regeringens ansvarige samordnare för PRIO- frågor rörande psykisk ohälsa vuxna och barn och unga, Anders Printz, tillsammans med Mikael Malm, ansvarig handläggare i psykiatrifrågor vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), Region Västerbotten.

Ett dialogmöte arrangerades på Region Västerbotten med deltagare från kommuner, landstinget, landstingets primärvård, universitet och brukarföreträdare.

Samtalen handlade om länets förutsättningarna för att personer, barn och unga och vuxna med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet. Men också att kommunerna ska kunna erbjuda arbete och anpassad sysselsättning och kunna förbättra berörda personers förutsättningar till delaktighet och inflytande när det gäller planering och genomförande av stöd och insatser

Ett annat tema som diskuterades var innehållet i grundkrav och prestationer som kommuner och landsting ska uppnå för att beviljas prestationsmedel till verksamhetsutveckling.

En förutsättning för att lyckas i det pågående arbetet och att nå resultat är ett fortsatt stöd från Staten och SKL, en bättre dialog mellan samtliga involverade och en ökad satsning på regional och lokal samverkan mellan kommuner och kommuner och landsting. Inom alla prioriterade områden behöver dessutom en förstärt brukarmedverkan för att nå målen.

 

Skriv ut
11 oktober, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Bilagor

  • För mer information:

    Anita Helgesson, strateg för vård och omsorg, Region Västerbotten, 070-577 57 18, anita.helgesson@regionvasterbotten.se