Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Åsa Bygdeson, Utvecklingsledare Region Västerbotten. Foto: Ingela Hjulfors Berg

Lyssna

Mattkanten större fara än trafiken

Hemmet är en farlig miljö. Risken för falloyckor är betydligt högre än trafikolyckor. Ändå är kunskapen om problemet dålig. 55 procent av alla dödsolyckor beror på fall och kostar samhället stora pengar. Men det förebyggande arbetet är bristfälligt.

– De flesta fallolyckor sker inte i trappor utan på plant underlag, berättade Jan Schyllander, utredare på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, när Region Västerbotten på fredagen arrangerade ett seminarium i Visby.

Hemmet är en farlig miljö. Risken för falloyckor är betydligt högre än trafikolyckor. Ändå är kunskapen om problemet dålig. 55 procent av alla dödsolyckor beror på fall och kostar samhället stora pengar. Men det förebyggande arbetet är bristfälligt.

–  De flesta fallolyckor sker inte i trappor utan på plant underlag, berättade Jan Schyllander, utredare på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, när Region Västerbotten på fredagen arrangerade ett seminarium i Visby.

Varje år dör 1 600 personer i fallolyckor. Majoriteten av dem, 1 500, är över 65 år. Hela 240 000 besöker akuten för vård efter att ha ramlat.
– De här kostar stora pengar för samhället. Antalet fallolyckor är sju gånger fler än i trafiken. Tillsammans kräver de 600 000 vårdagar. Ändå är kännedomen om problemet dålig. Bara 14 procent av svenskar känner till att det är så, förklarade Schyllander.

Prognosen är dyster. Statistik visar att fallolyckorna ökar.
– Det kommer att kosta enorma pengar, varnade Jan Schyllander.

Den årliga räkningen för fallolyckor är 24,6 miljarder kronor. Mer än vägtrafikolyckor (23,5 miljarder kronor) eller brandolyckor 6,5 miljarder kronor. Ändå satsas minst pengar på förebyggande åtgärder för just fallolyckor, endast 3,4 miljarder kronor.
– Av dem svarar näringslivet för en stor del, berättade Jan Schyllander.

Motsvarande siffror för vägtrafikskador är 43,7 miljarder och brandolyckor 19 miljarder kronor.

Vad kan vi göra?

– Gör som med trafiken. Sätt upp en nollvision med delmål. Inte en som är ansvarig men tillsammans kan vi göra mycket, tyckte Jan Schyllander.

Åsa Bygdeson, Utvecklingsledare Region Västerbotten, drev en regional kampanj ”Fall int!”
– Västerbotten hade sämst resultat i Sverige. Vi fick ett uppdrag från Levnadskraft, att jobba med att förebygga fallskador. Vi har inte nått fram när det gäller fallolyckor i ordinärt boende. I Västerbotten sticker vi ut negativt när det gäller sömnmedel och fel sorter. Där behöver vi göra något.

Målet i projektet är att aktiviteterna ska ske i ”myllan” där folket finns. En aktivitet är balansträning.
– Minst 125 aktiviteter skedde i länet, berättade Åsa Bygdeson.

Kunskapen om fallolyckor finns i speciella kompetenser men inte hos den breda allmänheten.
–  Syn, hörsel, nutrition har betydelse för hur många fallolyckor som sker. Maten är viktig, förklarade Åsa Bygdeson.

Skriv ut
7 juli, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer