Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny FoU Rapport – Öppna Jämförelser i Socialtjänsten som underlag för verksamhetsutveckling

Pilotförsök där 8 kommuner lotsas framåt med hjälp av den av SKL utgivna analyshandbok i Öppna Jämförelser inom socialtjänst, i sitt arbete med att analysera resultat i Öppna Jämförelser och initiera strategiska förbättringar där det behövs.

Under året har en handbok i Öppna Jämförelser för Socialtjänsten tagits fram som hjälp för att analysera sina resultat i Öppna Jämförelser och omsätta dessa i konkreta utvecklingsarbeten där behov finns. Hypotesen bakom framtagandet har varit att de flesta kommuner vid avstämningar av sina planerings- och uppföljningsprocesser redan har fulla agendor och att det därmed inte alltid är självklart hur nya underlag som t.ex. Öppna Jämförelser ska integreras i det redan pågående strategiska planerings- och uppföljningsarbetet.

Även om analyshandboken i sig försöker vara tydlig i sin beskrivning av de olika arbetsstegen, har FoU Västerbotten gjort bedömningen att det behövs stöd för att komma igång och använda den i praktiken. Därför erbjöds ett antal kommuner i Västerbotten och Jönköping att delta i ett pilotförsök hur kommuner som inte sett analyshandboken tidigare kan lotsas framåt i sitt arbete med att analysera resultat i Öppna Jämförelser och initiera strategiska förbättringar där det behövs. Följande rapport beskriver det valda arbetssättet närmare samt deltagarnas åsikter om upplägget. Vår förhoppning är att denna rapport ska vara till hjälp både för verksamhetsansvariga chefer och ledare liksom för personer med utvecklingsuppdrag.

 

Skriv ut

7 februari, 2013 |
Åsa Bygdeson
Åsa Bygdeson

Kommentarer