Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Ny rapport om glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö

Tre kommuner i Västerbotten har studerats i syfte att belysa de särskilda förutsättningar som kommuner i glesbygd har för att uppmärksamma barn i riskmiljö.

Tre kommuner i Västerbotten har studerats i syfte att belysa de särskilda förutsättningar som kommuner i glesbygd har för att uppmärksamma barn i riskmiljö.

De kommuner som rapporten studerat är Dorotea, Malå och Storuman. Rapporten är resultatet av ett projekt mellan Region Västerbotten, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

– Vi hoppas att rapporten kommer kunna bidra till inspiration, reflektion och utveckling, säger Annika Nordström, forskningsledare för FoU Välfärd vid Region Västerbotten. Det vi kommit fram till är viktigt för politiker, skola och vård på lokal som nationell nivå.

I rapporten framhålls skolans centrala roll i sammanhanget barn som lever i bristfälliga hemförhållanden. I glesbygdskommunerna står skolan för flest anmälningar till socialtjänsten om oro för barn. Skolan blir också den aktör i glesbygdskommunerna som står för den vardagliga kontakten mellan ett barn och vuxna då barn i glesbygdskommunerna kan leva under isolerade förhållanden.

Rapporten lyfter även betydelsen av fenomenet ”alla känner alla”, vilket i sammanhanget både har för- och nackdelar.

-Vi har observerat att den starka personkännedom som förekommer i mindre samhällen kan äventyra integritet och professionalitet, samtidigt som det också praktiskt kan underlätta, säger Annika Nordström.

Personalen inom socialtjänsten är glesbygdskommunernas viktigaste resurs i arbetet med barn i riskmiljö. Särskilt då dessa blir generalister med stor kompetens. Det framgångsrika arbetet blir dock mycket personberoende.

Rapporten redovisar även att andelen orosanmälningar för barn i riskmiljö är lägre i glesbygdskommunerna än i större städer i länet som t.ex. Skellefteå.

Utredningar till rapporten har gjorts mellan 2012-2014 i form av djupintervjuer, seminarier, utbildningsdagar, work-shops, statistikinsamling m.m.

Rapporten presenteras den 6 oktober kl.13.15- 16.00 vid Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, lokal Linden.

Ladda ner rapporten här.

För mer information:

Annika Nordström, 072-526 57 32, annika.nordstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut

5 oktober, 2015 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer